Dili uzunluk nedir, Dili uzunluk ne demek

  • Dili uzun olma durumu

Dili uzunluk anlamı, kısaca tanımı:

Uzunluk : Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği. Süre yönünden uzun olma durumu. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Uzun : Ayrıntılı olarak, derinlemesine. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren. İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. Ayrıntılı.

Olma : Olmak işi.