Dili yatkın nedir, Dili yatkın ne demek

Dili yatkın; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

  • Yabancı bir dili kolaylıkla öğrenme yeteneği olan

Dili yatkın tanımı, anlamı:

Yatkın : Bir işte yeteneği, becerisi olan. Benimsemiş, alışmış, eğilimli. Bir yana eğilmiş, yatık. Çok durmaktan sağlamlığını yitirmiş, çürük.

Dili yatkınlık : Dili yatkın olma durumu.

Yabancı : Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan. Başka bir milletle ilgili olan. Başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan (kimse), bigâne, ecnebi. Aynı türden, aynı çeşitten olmayan. Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan. Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge. Tanınmayan, bilinmeyen, yad.

Kolaylık : İşlerin kolayca yapılmasını sağlayan şey. Bir işi yapabilme durumu veya imkânı. Kolay olma durumu. Kolay duruma getiren.

Öğrenme : Öğrenmek işi.