Dili zifir nedir, Dili zifir ne demek

Dili zifir; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

  • Gönül kırıcı sözler söyleyen (kimse)

Dili zifir kısaca anlamı, tanımı:

Gönül : Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı. İstek, arzu.

Kırıcı : Kaba, sert, çevresindekileri inciten (davranış, söz vb.). Bir şeyin gerektiği gibi gelişmesini, oluşmasını önleyen, engelleyen. Kırınım oluşturan. Senet, tahvil, bono ve süresi gelmemiş alacaklarla ilgili alışveriş veya işlem yapan kimse veya kuruluş. Kırma işini yapan.