Dimwits türkçesi Dimwits nedir

Dimwits ingilizcede ne demek, Dimwits nerede nasıl kullanılır?

Dimwit : Beyinsiz. Aptal. Budala. Alık. Salak kimse. Ahmak. Salak. Geri zekalı.

Dimwitted : Alık. Beyinsiz. Ahmak. Salak.

Dimwittedness : Budalalık. Beyinsizlik. İdiotluk. Aptallık. Ahmaklık. Geri zekalılık. Salak olma durumu.

Dim light : Güçlü olmayan ışık. Parlak olmayan ışık. Zayıf ışık. Küçük far. Sönük ışık.

Dim lights : Parlak olmayan ışık. Zayıf ışık. Küçük far. Sönük ışık. Güçlü olmayan ışık.

Take a dim view of : Doğru bulmamak. Soğuk bakmak (bir şeyi yapmaya vb). Olumsuz yaklaşmak. Olumsuz bakmak. Küçük görmek.

Become dim : Donuklamak.

Auto dim : Özdevinimli karartmak. Otomatik karartmalı. Özdevinimli karartma. Otomatik görüntü karartma.

Have a dim recollection of it : Hayal meyal hatırlamak.

Auto dim interval : Özdevinimli karartma arası. Karartma için bekleme süresi.

İngilizce Dimwits Türkçe anlamı, Dimwits eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dimwits ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Chump : Pirzola. Küt uç. Akıl. Kaşkaval. Enayi. Odun. Çiğnemek. Kuzu filetosu.

Clod : Budala (argo terim). Tıkanmak. Kesek. Toprak. Çamur parçası. Toprak parçası. Toprak veya çamur parçası. Sersem.

 

Berk : Mankafa. İdiot. (britanya argosu) aptal. Öküz. Gerizekalı. Kalın kafalı.

Arses : Kıç. Göt.

Lamebrain : Kuş beyinli. Beyinsiz kimse. Geri zekalı (argo terim). Aptal kimse.

Fabric : Yapı. Bir kayacın iç yapısı. (iç yapı, kayacın oluşum koşullarına bağlı olduğundan belli başlı doku örneklerinde, kayaç cinslerine göre şöyledir: a) kor kayaçlar. 1. kristal: kayaç yapıcı minerallerin hepsi kristal biçimi göstermektedir, aralarında bağlayıcı madde yoktur. kristal dokunun şu cinsleri vardır: a) tüm kristal: kayacı yapan bütün mineraller kristallenmişlerdir. b) yarı kristal: kristallenmiş yapıcılar arasında camsı madde de vardır. c) iri kristalli: kristallenmiş yapıcılar çıplak gözle görülebilmektedirler. ç) ince kristalli: kristal yapıcılar ancak mikroskopla seçilebilmektedir. d) taneli: kristallenmiş yapıcıların büyüklük ve biçimleri ortalama özdeştir. iri, ufak ve sık taneli dokular vardır. 2. camsı: kayaç tüm ya da büyük çoğunlukla, camsı bir madde ile yapılıdır. 3. porfirsi: sık taneli ya da camsı bir kayaç hamuru içinde kendine özgü kristal biçimi gösteren kristaller vardır. 4. camsı porfirsi: kayaç hamuru büsbütün camsı maddedir ve bu hamur içinde iri kristaller bulunmaktadır. 5. akış izli doku: kayacın geldiği magmanın akış yönü, kayaç hamurundaki kristalciklerin sıralanışından ve camsı maddenin biçiminden bellidir. 6. yuvarsı doku: camsı madde ile yapılı kayaç hamurunda, özekten ışınsal ve küresel biçimler vardır. a) tortul kayaçlar. doku genellikle birikme koşullarına uygun olarak katlıdır. c) başkalaşım kayaçları. mineralleri az çok özdeş zamanda kristallendiklerinden, bu kayaçlarda, genellikle kristal başkalaşım dokusu bulunur: a) mozaiksi doku: kayacın mineralleri taneli biçim gösterir. b) eşit doku: kayacın minerallerinin taneleri ortalama birbirine eşit büyüklüktedir. c) değişik doku: minerallerin tane büyüklükleri çeşitlidir. ç) porfirsi başkalaşım dokusu: taneli kayaçta, ötekilerinden sonra ve çok daha büyük tane büyüklüğünde gelişmiş kristaller vardır. d) porfir kırıklı doku: başkalaşımdan önce oluşmuş kristaller, kayaçta kalıntı durumunda bulunur. Bünye. Dokuma. İnşa. Çatı. Bez. Kumaş. İskele.

 

Simpleton : Denyo. Allahlık. Ağzı açık ayran budalası. Keriz. Acemi çaylak. Ahmak kimse. Avanak.

Airhead : Paraşütçü birlikler tarafından korunan düşman kontrolü bölge. Mankafa. Hava başı. Boş adam. İleri üs. Mal. Sersem. (argo terim) aptal ve aklen dengesiz olan kişi.

Chumping : Küt uç. Saksı. Kuzu filetosu. Mankafa. Çiğnemek. Pirzola. Kütük. Kaşkaval.

Aments : Salkım. Silindir şeklinde uzun çiçekler dizisi. Amenti. Zeka gelişimi eksikliği olan kimse. Huş ağacı çiçeği. Söğüt çiçeği.

Dimwits synonyms : doofus, clumsy, blockheaded, berks, ass hole, chumps, dim witted, ament, dolts, booby, ass, blockheads, bird brained, bungalows, dim, simple, apish, cheese ball, airheads, barmcake, gunsels, bozo, arse, empty skull, addle brain, bonehead, asinine, clumsier, blockhead, material, baboon, cockeyed, besotted.

Dimwits zıt anlamlı kelimeler, Dimwits kelime anlamı

Unrestricted : Sınırlanmamış. Serbest. Sınırsız. Sınırlamasız. Aşırı. Kısıtsız. Kısıtlanmamış. Kısıtlamasız. Tahdit edilmemiş.