Dip bucak nedir, Dip bucak ne demek

Dip bucak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Ayrıntılı bir biçimde

Yerel Türkçe anlamı:

Köşe bucak: Dip bucağa sakladıydım ama gene bulmuşlar.

Dip bucak kısaca anlamı, tanımı:

Bucak : Kenar, köşe, yer. Burdur iline bağlı ilçelerden biri. İlçelerin, bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri, nahiye.

Buca : İzmir iline bağlı ilçelerden biri.

Ayrıntılı : Ayrıntılara girerek. Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilatlı, detaylı, mufassal, ince, uzun.

Biçim : Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Biçme işi. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

Bir : Sayıların ilki. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ancak, yalnız. Eş, aynı, bir boyda. Beraber. Sadece. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan. Bir kez. Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Tek. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.