Diplohaplont nedir, Diplohaplont ne demek

Diplohaplont; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

Mayoz sonucunda, gametleri oluşturan haploit gametofitleri meydana getiren bir organizma. Fertilizasyonla, mayozun meydana geldiği diploit bir sporofit oluşur. Böylece diploit ve haploit generasyonlar birbirini izler.

Diplohaplont tanımı, anlamı

Fertilizasyon : [Bakınız: döllenme]. Döllenme

Gametofit : Gametleri meydana getiren fertler ya da döller. Gametleri oluşturan fertler veya döller.

Organizma : Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet. Herhangi bir canlı varlık.

Sporofit : Döl değişimi gösteren bitkilerde diploit ya da eşeysiz (aseksüel) evre. Döl değişimi gösteren bitkilerde diploit veya eşeysiz evre.

Haploit : Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom takımı.

Diploit : İki kromozom takımı taşıyan hücre veya organizma.

Birbiri : Karşılıklı olarak bir diğeri.

Böylece : Tam böyle, bu biçimde. En sonunda, böylelikle.

Meydan : Alan, saha. Fırsat, imkân ya da vakit. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri.

Sonucu : Sonunda, sonra. Netice, nihayet, en son, âkıbet, en sonra, sonunda.

Fertil : [Bakınız: verimli]. Verimli. Üreme yeteneği normal sınırlar içinde olan.

Birbir : Yabancı olmayan, akraba, yakın. Akraba, yakın.

 

Mayoz : Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması sırasında diploit veya somatik kromozom sayısının yarıya indiği ve dört haploit hücrenin oluştuğu hücre bölünmesi tipi. Redüksiyon bölünmesi, indirgeme bölünmesi. Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması sırasında diploit veye somatik kromozom sayısının yarıya indiği ve dört haploit hücrenin oluştuğu hücre bölünmesi tipi, indirgeme bölünmesi, indirgenme bölünmesi, mayotik bölünme, mayoz bölünme, redüksiyon bölünmesi. (Eş anlamlısı: redüksiyon bölünmesi), İndirgeme bölünmesi; ana gözede bulunan diployid kromozom sayısını yarıyarıya yani hoployid sayıda kapsayan gözelerin meydana gelmesi ile sonuçlanan bir göze bölünmesi tipi.

Gener : Bahçe ve tarla sulamak için açılan ince su yolu, ark.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Gamet : Erkek ya da dişi üreme hücresi.

Böyle : Bunun gibi, buna benzer. Bu yolda, bu biçimde, hakeza. İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz. Bu derece.

Sonu : Boyunduruğun iki yanına konulan çubuklar.

Fert : Birey.

Gene : Yine.

Diğer dillerde Diplohaplont anlamı nedir?

İngilizce'de Diplohaplont ne demek ? : diplohaplont