Dirsek kemiği nedir, Dirsek kemiği ne demek

Dirsek kemiği; bir anatomi terimidir.

  • Ön kolun iskeletini oluşturan iki uzun kemikten iç yanda olanı

Biyoloji'deki anlamı:

Kol kemiği ile el bileği kemikleri arasında bulunan, ön kolun iki kemiğinden biri. Ulna.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Ön kolun arkasında ve dış yan tarafında yer alan uzun kemik, ulna.

Zooloji alanındaki anlamı:

(karşılık: ulna) Ön kolun iki kemiğinden biri olup kol kemiği ile el bileği kemikleri arasında bulunur.

İngilizce'de Dirsek kemiği ne demek? Dirsek kemiği ingilizcesi nedir?:

arm bone, ulna, armbone

Fransızca'da Dirsek kemiği ne demek?:

cubitus

Osmanlıca Dirsek kemiği ne demek? Dirsek kemiği Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

azm-ı zend

Dirsek kemiği hakkında bilgiler

Dirsek kemiği (İngilizce Ulna), Önkoldaki iki kemikten uzun olanıdır. Diğeri radyan kemiğidir. Prizma şeklindedir. Anatomik pozisyonda (örneğin, kollar vücudun yanına salındığında ve avuç içleri öne doğru olduğunda) dirsek kemiği, serçe parmak tarafında kalır ve vücuda en yakın olduğu konumdur.

Dirsek kemiği tanımı, anlamı:

Kemik : Bu sert organdan yapılmış. İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı.

Dirsek : Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı. Giysi kolunda bu organa denk gelen bölüm. Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, makas. Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası.

 

İskelet : Bir eserin genel planı. İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih. Bir şeyi oluşturan temel çatı. Yumuşak bölümleri dökülmüş, ölü bir vücudun kemiklerinin bütünü. Çok zayıf. Kuru, çıplak.

Diğeri : Ötekisi, başkası.

Prizma : Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim. Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eşit iki çokgenden, yanal yüzeyleri de eşit ve paralel doğrulardan oluşan çok düzlemli cisim, menşur, biçme.

Anatomik : Anatomi ile ilgili.

Pozisyon : Durum. Konum.

Avuç : Elin yarı yumulmuş durumu. Elin parmak uçlarıyla bilek arasındaki iç bölümü, apaz, hapaz, koşam.

Serçe : Serçegillerden, insanlara yakın yerlerde yaşayan, kışın göçmeyen, koyu boz renkli, ötücü küçük bir kuş (Passer domesticus).

Diğer dillerde Dirsek kemiği anlamı nedir?

İngilizce'de Dirsek kemiği ne demek? : n. ulna

Fransızca'da Dirsek kemiği : cubitus [le]

Almanca'da Dirsek kemiği : n. Elle