Dirsek teması nedir, Dirsek teması ne demek

Dirsek teması; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Bir amaç uğruna dayanışma içinde bulunma, ilişki içerisine girme
  • Düz bir sırayı oluşturabilmek için dirseklerin birbirine değmesi.

"Dirsek teması" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu taklitçi aydın ve sanatçılar, ister istemez, halka yabancılaştılar, onunla her türlü dirsek temasını yitirdiler." - A. İlhan

Dirsek teması kısaca anlamı, tanımı:

Dirsek : Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı. Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, makas. Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası. Giysi kolunda bu organa denk gelen bölüm.

Temas : Değinme, sözünü etme, bahsetme. Dokunma. Gidip gelme, ulaşım, bağlantı. Değme, dokunma, dokunuş, değinti. Buluşup görüşme, ilişki kurma, münasebet.

Tema : Bir besteyi oluşturan temel motif, ana konu. Öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş, tem, ana konu. Asıl konu, temel motif, ana konu.

Amaç : Gaye. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. Hedef. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

Dayanışma : Dayanışmak işi, tesanüt. Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması, tesanüt.

 

Bulunma : Bulunmak işi.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Girme : Girmek işi.

Değme : Her, herhangi bir, gelişigüzel, rastgele. Seçkin, seçme. Değmek işi, temas.

Diğer dillerde Dirsek teması anlamı nedir?

Almanca'da Dirsek teması : n. Tuchfühlung