Disable türkçesi Disable nedir

 • Alıkoymak.
 • Ehliyetini almak.
 • Seçilemez kılmak.
 • Yeteneksiz kılmak.
 • Yasal olarak ehliyetsiz kılmak.
 • Yetkisini almak.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Hizmet dışı bırakmak.
 • Mahrum etmek.
 • Edilgenleştirmek.
 • Sakatlamak.
 • Erksiz kılmak.
 • Menetmek.
 • Kullanılmaz hale sokmak.
 • Etkisiz kılmak.
 • Pasifleştirme.

Disable ile ilgili cümleler

English: I really enjoy helping disabled people.
Turkish: Engelli insanlara yardım etmekten gerçekten hoşlanırım.

English: It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled. Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states. We are, and always will be, the United States of America.
Turkish: Bu genç ve yaşlı, zengin ve fakir, Demokrat ve Cumhuriyetçi, siyahi, beyaz, Hispanik, Asyalı, Amerikan yerlisi, eşcinsel, düz, engelli ve engelsizler tarafından konuşulan cevaptır. Sadece bir bireyler koleksiyonu veya bir kırmızı ve mavi eyaletler koleksiyonu asla olmadığımızı belirten, dünyaya mesaj gönderenler Amerikalılardır. Biz, ve her zaman Amerika Birleşik Devletleri olacağız.

English: She is congenitally disabled.
Turkish: O doğuştan özürlü.

 

English: I wish I could figure out how to disable comments on my blog.
Turkish: Keşke blogumdaki yorumları nasıl devre dışı bırakacağımı çözebilsem.

English: A sprained ankle disabled him from walking for a month.
Turkish: Burkulmuş bir ayak bileği onu bir ay yürümekten alıkoydu.

Disable ingilizcede ne demek, Disable nerede nasıl kullanılır?

Disable addition of printers : Yazıcı eklenmesini devreden çıkar.

Disable all : Tümü devre dışı. Tümünü devre dışı bırak. Tümünü devreden çıkar.

Disable driver : Aygıtı devreden çıkar.

Disable edit button : Düzenle düğmesine izin verme.

Disable error correction mode : Hata düzeltme kipini devreden çıkar.

Disabled : Engelli. Kullanışsız. Malul. Edilgenleştirilmiş. Özürlü. Ehliyetsiz. Elverişsiz. Menedilmiş. Sakat.

Disable ms dos prompt : Ms-dos komut istemini devreden çıkar.

Disable link : Bağı kapat.

Disable file sharing : Dosya paylaşımını devreden çıkar.

Disable file sharing controls : Dosya paylaşım denetimlerini devreden çıkar.

İngilizce Disable Türkçe anlamı, Disable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Disable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Disentitle : Ünvanını geri almak. Yetkisini geri almak. Bir hakkı geri almak. Haklarını iptal etmek. Unvanını geri almak. Yetkisini elinden almak.

 

Deny : Yoksun bırakmak. Kaçınmak. Esirgemek. Reddetmek. Yoksamak. Yalanlamak. Tanımamak. Yadsımak. Nasip etmemek.

Disauthorize : İzinsizleştirmek. (amerikan ingilizcesi) yetkisizleştirmek. Kredisizleştirmek (disauthorise olarak da yazılır).

Denies : İnkar etmek. Nasip etmemek. Kaçınmak. Yalanlamak. Yadsımak. Reddetmek. Yoksun bırakmak.

Deform : Basınç ve gerilim kullanarak formunu değiştirmek. Bozmak (şeklini vb). Biçimsizleştirmek. Biçimini bozmak. Çirkinleştirmek. Deforme etmek.

Deters : Gözünü korkutup vazgeçirmek. Caydırmak. Vazgeçmek. Yıldırmak. Vazgeçirmek. Cesaret kırmak. Mani. Engellemek.

Flaw : Hata. Özür. Çatlatmak. Yarmak. Çatlak. Sakatlık. Çatlamak. Aksama. Kusur.

Bind : Biraraya getirmek. Sarmak. Yapıştırmak. Yasal olarak bağlamak. Raptetmek. Tutturmak. Savut bağlantısını kesmeden, karşı namluyu dışarda bırakacak ölçüde yana açarak uygulanan çapraz. Engel olmak. Tutmak. Takyit etmek.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Lay up : Turnike. Yataklık etmek. Kullanımdan çekmek. Toplamak. Yığmak. Biriktirmek. Depolamak. Turnpike. Bakıma almak. Stoklamak.

Disable synonyms : incapacitate, deactivate, restrain, denied, demobilize, avert, debar, confine, deforms, abbreviate, handicap, access key, injure, disempower, flawing, ban, ac adapter, neutralise, abducting, accent char, hough, alter, access mechanism, demobilizing, hamstrung, change, deprives, acception, block, accent bar, debarring, clamp down on, disables.

Disable zıt anlamlı kelimeler, Disable kelime anlamı

Enable : Olanak tanımak. Etkinlemek. Olanak sağlamak. Geçit vermek. Yetki vermek. İzin vermek. İmkan tanımak. Fırsat sunmak. Olanak vermek.

Disable ingilizce tanımı, definition of Disable

Disable kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To incapacitate. To disqualify. To deprive of competent physical or intellectual power. Unable. To impair. To destroy the force, vigor, or power of action of. To render unable or incapable. Lacking ability. To make incompetent or unfit for service.