Disabled türkçesi Disabled nedir

Disabled ile ilgili cümleler

English: I really enjoy helping disabled people.
Turkish: Engelli insanlara yardım etmekten gerçekten hoşlanırım.

English: That poor lady is disabled.
Turkish: Şu zavallı kadın engelli.

English: She is congenitally disabled.
Turkish: O doğuştan özürlü.

English: A sprained ankle disabled him from walking for a month.
Turkish: Burkulmuş bir ayak bileği onu bir ay yürümekten alıkoydu.

English: It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled. Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states. We are, and always will be, the United States of America.
Turkish: Bu genç ve yaşlı, zengin ve fakir, Demokrat ve Cumhuriyetçi, siyahi, beyaz, Hispanik, Asyalı, Amerikan yerlisi, eşcinsel, düz, engelli ve engelsizler tarafından konuşulan cevaptır. Sadece bir bireyler koleksiyonu veya bir kırmızı ve mavi eyaletler koleksiyonu asla olmadığımızı belirten, dünyaya mesaj gönderenler Amerikalılardır. Biz, ve her zaman Amerika Birleşik Devletleri olacağız.

 

Disabled ingilizcede ne demek, Disabled nerede nasıl kullanılır?

Disabled actions : Devre dışı kalmış işlemler.

Disabled people : Engelliler.

Disabled person : Malul. Sakat kimse. Özürlü kimse. Bir veya daha fazla fiziksel beceriden (yürüme veya hareketlerini koordine etme becerisi gibi) yoksun kimse. Mahrum kimse.

Disabled soldier : Malul gazi. Harp malulü.

Disabled state : Çalışamazlık durum. Erksiz durum. Çalışamazlık durumu. Çalışmaz durum.

Adapter disabled : Bağdaştırıcı devre dışı.

Disable error correction mode : Hata düzeltme kipini devreden çıkar.

Disable addition of printers : Yazıcı eklenmesini devreden çıkar.

Disabled time : Çalışamazlık süresi. Çalışmazlık süresi.

Become disabled : Sakatlanmak. İş göremez hale gelmek.

İngilizce Disabled Türkçe anlamı, Disabled eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Disabled ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Access mechanism : Erişim mekanizması. Erişim düzeneği.

Clumsier : Beceriksiz. Biçimsiz. Hantal. Sarsak. Sakar. Görgüsüz. Beygir gibi. Acemi. Çolpa.

Abort : Bir işi yarım bırakmak. Başarısızlıkla sonuçlanmak. Lağvetmek. İptal etmek. Bebek düşürmek. (bilgisayar) prosedürü durdurmak. Dayandırmak. Gelişememek. Durdurmak.

Impracticable : Yapılamaz. Uygulanamaz. Çetin (yol). Pratik olmayan. Geçilmez. Ele avuca sığmaz. İcra olunamaz.

Gappy : Noksan. Eksik. Kusurlu.

Inexpedient : Yersiz. Amaca uymayan. Amaca uygun düşmeyen. Uymaz. Yararsız. Münasebetsiz. Uygunsuz. Akılsız. Akılsızca.

 

Unfit : Yetersiz yapmak. İşe yaramaz. Yetersiz. Birleştirilmemiş. Uygunsuz. Formunda olmayan. Elverişsiz hale getirmek. Sağlık açısından uygun olmayan. Uygun olmayan.

Cripple : İptal etmek. Bozmak. Kösteklemek. Engellemek. Kötürüm bırakmak. Sakat etmek. Sakatlamak. Kötürüm. Kazaya uğratmak.

Awkward : Zorluk çıkaran. Dik başlı. Kullanımı zor. Aksi. Biçimsiz. İdaresi güç. Anlaşılması zor insan. İyi yapılmamış. Beceriksiz.

Crocks : Testi. Aciz kimse. Güveç. Toprak kap. Saksı. Çömlek. Toprak kap kırığı. Çanak. Yaşlı at.

Disabled synonyms : discommodious, abstract syntax tree, access key, impractical, gimpier, incompetent, enjoined, favorless, adverse, unlicensed, unqualified, steeplechases, cumbersome, the halt, funnier, malformed, abnormal end, unhandy, imperfect, people, gammy, disabled person, clunky, deactivated, favourless, disadvantageous, gimpiest, funny, abort sequence, faulty, ineligibles, incommodious, afflicted.

Disabled zıt anlamlı kelimeler, Disabled kelime anlamı

Fit : Yerinde. Sağlıklı. Denk gelmek. Zinde. -e uygun olmak. Girmek. Yeterli. Gitmek. Yetenekli. Uymak.