Disappointment türkçesi Disappointment nedir

Disappointment ile ilgili cümleler

English: His suicide came as a result of his disappointment in love.
Turkish: Aşığın hayalkırıklığı sonucunda intihara geldi.

English: I'm sorry I'm such a big disappointment to you.
Turkish: Senin için böylesine büyük bir hayal kırıklığı olduğum için üzgünüm.

English: Jale's biggest disappointment in life is not being able to have children.
Turkish: Jale'nin en büyük hayal kırıklığı çocuk sahibi olamamaktır.

English: Man has many wishes that he does not really wish to fulfil, and it would be a misunderstanding to suppose the contrary. He wants them to remain wishes, they have value only in his imagination; their fulfilment would be a bitter disappointment to him. Such a desire is the desire for eternal life. If it were fulfilled, man would become thoroughly sick of living eternally, and yearn for death.
Turkish: İnsanın gerçekten yapmak istemediği bir sürü istekleri vardır, ve aksini düşünmek bir yanlış anlama olurdu.O onların istekler kalmasını ister, onların sadece onun hayalinde değeri vardır; Onların yapılması ona karşı daha şiddetli bir hayal kırıklığı olurdu. Böyle bir istek sonsuz hayat için istektir.Eğer onlar yerine getirilse, insan sonsuza kadar yaşamaktan tamamen usanırdı ve ölümü isterdi.

 

English: His disappointment was obvious to everyone.
Turkish: Onun hayal kırıklığı herkes tarafından biliniyordu.

Disappointment ingilizcede ne demek, Disappointment nerede nasıl kullanılır?

Bitter disappointment : Büyük hayal kırıklığı. Acı düş kırıklığı. Ümit ve beklentilerin karşılanmaması. Acı hayal kırıklığı.

Inability to withstand disappointment : Hayal kırıklığına dayanamama. Hayal kırıklığına kötü tepki verme. Şaşkınlığa dayanamama.

To my disappointment : Beni şaşırtan şey. Beni hayal kırıklığına uğratan şey.

Withstand disappointment : Düş kırıklığına karşı dayanıklı olmak. Beklentilerin karşılanmadığı duruma göğüs gerebilmek. Hayal kırıklığına dayanmak.

Disappointments : Hayal inkisarı. Düş kırıklığına uğratan şey. Kırgınlık. Hayal kırıklığına neden olan şey. Ümidi boşa çıkma. Hayal kırıklığı. Düş kırıklığı. Engelleme. Sukutu hayal. Hüsran.

Disappointingly : Hayal kırıklığına uğratarak. Hayal kırıklığına uğrayarak. Ümit kesen bir şekilde. Üzücü bir şekilde. Moral bozar bir şekilde.

 

Disappointed : Hayal kırıklığı uğramış. Üzgün. Hüsrana uğramış. Ümidi kırılmış. Sukutu hayale uğramış. Bozuk. Hayal kırıklığına uğramış. Kırgın. Düş kırıklığına uğramış.

Disappoints : Yüzünü kara çıkarmak. Hayal kırıklığı yaşatmak. Boşa çıkarmak. Hayal kırıklığına uğratmak. Umudunu boşa çıkarmak. Altüst etmek. Sözünü tutmamak. Üzmek. Umudunu kırmak. Bozmak.

Ability to withstand disappointments : Sıkıntılıların üstesinden gelebilme yeteneği. Hayalkırıklıklarına dayanma kabiliyeti. Hayal kırıklığı ile baş edebilme kapasitesi.

Disappointing : Hayal kırıklığına uğratıcı. Ters. Düş kırıklılığına uğratıcı. Heves kırıcı. Hayal kırıklığına uğratan. Umudunu boşa çıkaran. Umut kırıcı. Düş kırıklığına uğratıcı. Hayal kırıklığı yapan. Moral bozucu.

İngilizce Disappointment Türkçe anlamı, Disappointment eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Disappointment ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Crackdowns : Baskı. Sıkı önlem. Kısıtlama. Yasaklama.

Failure : Yetmezlik. Bulunmama. Yokluk. Batkı. Yapmayış. İhmal. Kıtlık. Yapmama. Borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu yargı organlarınca saptanarak duyurulan tecimen batkınlığı.

Blocking up : Tıkama. Köstekleme. Kapama. Kapatma. Dolma. Tıkanma. Önleme.

Forestallment : Pusu kurma. Önüne geçme. Tahmin. Boşa çıkma. Umma. Korunma. Zorla durdurma. Bekleme.

Frustration : Önleme. Sinir bozucu şey. Boşuna uğraşma. İşini bozma. Boşa çıkma. Set çekilme. Bozma.

Malaise : Keyifsizlik. Kırıklık. Halsizlik. Malez. Rahatsızlık. Sıkıntı.

Malaises : Keyifsizlik. Malez. Rahatsızlık. Halsizlik. Kırıklık.

Nonevents : Önemsiz hadise.

Let down : Düş kırıklığına uğratmak. Atlatmak. Kandırmak. Düşürmek. Sütün alveollerden meme başı boşluğuna indirilmesi. Boşa çıkarmak. Yüzünü kara çıkarmak. Hayal kırıklığı yaşatmak. Hayal kırıklığına uğratmak.

Disappointment synonyms : dashing hopes, non event, blocking, disillusioning, disillusionments, anticlimax, resentments, anti climax, disenchantment, disillusion, disillusionment, comedowns, failures, disappointments, crackdown, detention, pique, chagrin, detentions, anticlimaxes, body check, letdown, barrier, defeat, a let down, coaction, dissatisfaction, body checking, detainment, bodycheck, disenchantments, frustrations, resentment.

Disappointment zıt anlamlı kelimeler, Disappointment kelime anlamı

Satisfaction : Tatmin. Doyum. Memnunluk. Ödeme. Doygunluk. Kanaat. Düello yaparak şerefini koruma. (bir talebi) yerine getirme. Tazmin. Kefaretin ödenmesi.

Disappointment ingilizce tanımı, definition of Disappointment

Disappointment kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Frustration. Miscarriage of design or plan. Defeat or failure of expectation or hope. The act of disappointing, or the state of being disappointed.