Disavowed türkçesi Disavowed nedir

  • Reddetmek.
  • Yalanlamak.
  • İnkar etmek.
  • Tanımamak.
  • Onaylamamak.
  • Doğruluğunu kabul etmemek.
  • Kabul etmemek.

Disavowed ingilizcede ne demek, Disavowed nerede nasıl kullanılır?

Disavow : Onaylamamak. Tanımamak. Reddetmek. Danmak. Kabul etmemek. İnkar etmek. Doğruluğunu kabul etmemek. Yalanlamak.

Disavowable : Reddedilir.

Disavowal : Tanımama. Reddetme. Red. Ret. Onaylamama. Kabul etmeme. İnkar. Tekzip.

Disavowals : Red. Kabul etmeme. Tanımama. Ret. Onaylamama. İnkar. Reddetme.

Disavowing : İnkar etmek. Tanımamak. Kabul etmemek. Yalanlamak. Doğruluğunu kabul etmemek. Onaylamamak. Reddetmek.

Disavows : Tanımamak. Onaylamamak. Kabul etmemek. Doğruluğunu kabul etmemek. Reddetmek. Yalanlamak. İnkar etmek.

İngilizce Disavowed Türkçe anlamı, Disavowed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Disavowed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Contravene : Karşı çıkmak. Uymamak. Çatışmak. Uyuşmamak. Karşı gelmek. Çiğnemek. Bozmak. Aykırı davranmak. Başkaldırmak.

Abnegating : Yadsımak. Yadsıma. İnkar etme.

Disclaiming : Feragat etmek. Tekzip etmek. İddiadan vazgeçmek. Yoksamak. Vazgeçmek.

Contravenes : Uymamak. İhlal etmek. Çiğnemek. Karşı gelmek. İtiraz etmek. Çatışmak. Aykırı davranmak. Karşı çıkmak. Başkaldırmak. Bozmak.

 

Demur : Duraksama. Etmek. Karşı koymak. Tereddüt. Karşı çıkmak. Tereddüt etmek. Zorluk çıkarmak. İtiraz. İtiraz etmek.

Declined : Çevirmek. Düşmek. Çekilmek. Çürümek. Geri çevirmek. Red. Eğimi olmak. Batmak. Çekmek (dilbilgisi terimi).

Call back : Dönmek. Caymak. Geri arama. Geri çağırmak. Hatalı üretilen ürünü telafi için geri istemek. Tekrar uğramak. Tekrar aramak. Daha sonra aramak. Cevabını vermek.

Declare off : Vazgeçmek. İptal etmek. Geri almak. Bozmak.

Abjures : Feragat etmek. Tövbe etmek. Yemin ederek vazgeçmek. Yemin ederek reddetmek. Vazgeçtiğine dair yemin etmek. Dönmek (dininden). Yeminle vazgeçmek. Vazgeçtigine dair yemin etmek. Vazgeçmek.

Denying : İnkar etme. Yadsımak. Yadsıma. Mahrum etmek. Yoksun bırakmak.

Disavowed synonyms : chuck out, contradicts, brush off, demurred, denies, be unacquainted with, recantation, denied, controvert, controverted, belies, discountenance, contravened, disacknowledge, disapproved, demurs, cast offs, belied, deprecates, deprecate, belie, contradicting, belying, retraction, argue against, contradicted, abjure, confuting, controverting, disclaim, abnegates, disallowed, confuted.

Disavowed zıt anlamlı kelimeler, Disavowed kelime anlamı

Admit : Meydan vermek. İçeri almak. İçeriye bırakmak. Teslim etmek. Kabul etmek. İçeriye almak. İtiraf etmek. Almak. İzin vermek. Girmesine izin vermek.

Avow : Kabul. İtiraf etmek. İkrar. Beyan etmek. İtiraf. İlan. Kabul etme. İtiraf etme. Açıkça söylemek. Kabul ve teyit etmek.