Discerns türkçesi Discerns nedir

Discerns ingilizcede ne demek, Discerns nerede nasıl kullanılır?

Discern : Fark etmek. Sezinlemek. Anlamak. Farketmek. Farkına varmak. Ayırmak. Tefrik etmek. Ayırdetmek. Kavramak. Seçmek.

Discernable : Görülebilir. Ayırt edilebilir. Farkedilebilir. Fark edilebilir. Elle tutulabilir. Görülür. Elle tutulur.

Discerned : Farkına varmak. Sezmek. Farketmek. Ayırdetmek. Ayırmak. Sezinlemek. Algılamak. Kavramak. Seçmek. Anlamak.

Discerner : Ayırt eden veya edici kimse veya şey. Fark gören. Farkı görebilen. Ayırt eden.

Discerners : Ayırt eden veya edici kimse veya şey. Fark gören. Farkı görebilen. Ayırt eden.

Discernibly : Fark edilebilir bir şekilde. Görülebilir bir şekilde. Farklı olarak görülebilir bir şekilde. Ayırt edilebilir şekilde. Farkedilebilir bir şekilde. Farkına varılabilir bir şekilde.

Discernibleness : Farkına varılabilme durumu. Farklı olarak görülebilme durumu. Görülebilirlik. Fark edilebilirlik.

Discernment : Akıl. Sezme. Görüş. Farketme. Seçerlik. Seziş. Ayırma yetisi. Anlayış. Kavrama. Sezgi.

Undiscerned : Ayırt edilmemiş.

Power of discernment : Ayırt etme kabiliyeti. Farik mümeyyizlik. Ayırdetme gücü. Ayırt etme gücü.

 

İngilizce Discerns Türkçe anlamı, Discerns eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Discerns ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Become aware : -nu öğrenmek. Bilincine varmak. Farkına varmış olmak.

Antedated : Erken tarihe almak. Geçmiş tarih atmak. Bir senede geçmiş tarih atmak. Önce gelmek. Erkene almak. Eski tarih atmak. Eski tarih koymak. Erken bir tarihe almak. Geçmiş tarih atmak (faturaya vb).

Allocates : Paylaştırmak. Bölüştürmek.

Descrying : Keşfetmek. Ayırt etmek. Çıkarmak.

Differentiating : Farkı görmek. Ayırt etmek. Fark gözetmek. Ayrım yapmak. Tefrik. Farklılaşan. Farklılaştırmak.

Be a good judge of : -in ne olduğunu bilmek.

Become aware of : Haberdar olmak. Farketmiş olmak.

Discovering : Ortaya çıkarmak. Keşfetmek. Bulmak. Buluculuk.

Spot : Benek benek olmak. Nokta yapmak. Benek. Bilgisayar, uzay, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Lekelemek. Beneklemek. Işıldak. Saçmak.

Discerns synonyms : chuse, realise, descries, allocating, feel, coopted, severs, abstract, came home, anticipates, ascertain, decern, apprehending, sense, segregates, coopt, awake to, appreciates, ascertaining, coopts, chooses, apprehend, accepts, bites, descry, anticipate, pick out, lop, abstracts, differentiate, appreciate, absorb, constituting.