Discrepantly türkçesi Discrepantly nedir

  • Tutarsızca.
  • Ahenksizce.
  • Farklı bir şekilde.
  • Uyuşmayan bir şekilde.
  • Uyumsuzca.
  • Farklı olarak.

Discrepantly ingilizcede ne demek, Discrepantly nerede nasıl kullanılır?

Discrepant : Uyuşmayan. Farklı. Uyumsuz. Ahenksiz.

Discrepancies : Aykırılık. Çelişki. Farklılık. Uyuşmazlık. Tutarsızlık.

Discrepancy : Aykırılık. Uyumsuzluk. Uygunsuzluk. Tutarsızlık. Tutumları ölçülen çeşitli kişilerin ya da aynı kişinin yanıtları arasındaki benzeşmezlik. Çelişki. Farklılık. Zıtlık. Çelişme. Ayrım.

Discrepancy vector : Uyuşmazlık yöneyi.

İngilizce Discrepantly Türkçe anlamı, Discrepantly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Discrepantly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Disjointedly : Bağlantısız bir şekilde. Kopuk bir şekilde. Ayrı bir şekilde. Bağlantısızca. Parçalanmış bir şekilde. Darmadağınık bir şekilde. Ayrılmış bir biçimde.

Tunelessly : Uyumsuz bir şekilde. Ahenksiz bir tarzda. Ahenksiz bir şekilde. Akortsuz bir şekilde. Müzikal olmayan bir şekilde.

Discriminately : Ayrı bir şekilde. Ayırarak. Açıkça. Ayrım uygulayarak. Ayrıca.

Incoherently : Düzensiz bir şekilde. Bağlantısız bir şekilde. Belirli olmayan bir şekilde. Belirgin olmayan bir şekilde. Tutarsız bir şekilde. Abuk sabuk. Berrak olmayan bir şekilde. Karışık bir şekilde. Açık olmayan bir şekilde.

 

Variedly : Farklılaşan bir şekilde. Muhtelif bir şekilde. Değişken bir şekilde.

Unlike sings : -den farklı. Benzemez. -den farklı olarak. Aksine. Birbirine benzemeyen. Yakışmayan. Benzemeyen. Farklı.

In contradistinction to : İn aksine olarak. Aksine.

Differentially : Türevsel bir şekilde. Farklılıkla. Diferansiyel veya kademeli bir biçimde. Ayrı bir şekilde. Benzerlik göstermeden. Değişik bir şekilde. Farklı açılardan. Diferansiyel olarak.

Deviation : İnhiraf. Sapma (nakliyat). Ayrılma. Sapma, normal yerini değiştirme. Düzgülülük, ortaç eğilim, ortalama güven düzeyi gibi genel ölçülerden ya da belli bir alanda sık görülen özelliklerden ayrılma. Yolunu şaşırma. Uzaklaşma. Ayar noktası ile denetilen değişkenin değeri arasındaki ayrım. Ayrılık. Ölçülen değerlerin ortalama ya da belli bir değerden farkı.

Discrepantly synonyms : as distinct from, differently, inharmoniously, varietally, divergently, disconnectedly, disagreement, unstably, tolerance, divergence, nonconcurrently, disparately, atonally, contradictoryly, unmusically, discretely, dissimilarly, leeway, variously, incompatibly, noncompliantly, otherwise, waywardly, distinctively, contradictiously, unsuitably, distinctly, unlike, unmelodiously, contradictorily, difference, discerningly, variant.

Discrepantly zıt anlamlı kelimeler, Discrepantly kelime anlamı

Sameness : Birlik. Benzerlik. Aynılık. Sıkıcılık. Ayniyet. Tekdüzelik. Monotonluk.

Accordant : Kabul eden. Uygun. Ahenkli. Uyumlu.