Discrete türkçesi Discrete nedir

 • Aralıklı.
 • Ayrı.
 • Damgalar ya da yalnız ayrı değerler alabilen fiziksel büyüklükler gibi ayrı öğeler biçimindeki verilere değgin.
 • Ayrılmış.
 • Münferit.
 • Kesikli.
 • Ayrık.
 • Diskrit.
 • Öğecikder, ışılcıklar gibi sürekli yapıda olmayan (varlıklar).
 • Farklı.
 • Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır.
 • Belirli.
 • Soyut.
 • Göze çarpan.

Discrete ile ilgili cümleler

English: Let's try to be discrete about this.
Turkish: Bunun hakkında farklı olmaya çalışalım.

Discrete ingilizcede ne demek, Discrete nerede nasıl kullanılır?

Discrete choice model : Kesikli seçim modeli.

Discrete data : Ayrık veri. Kesikli veri. Bilişim, ekonomi alanlarında kullanılır. Damgalarla gösterilen veri.

Discrete data model : Kesikli veri modeli.

Discrete data variable : Kesikli veri değişkeni.

Discrete distribution : Ayrık dağılım. Kesikli dağılım.

Discrete group : Ayırtık öbek. Ayırtık grup. Ayrık grup.

Discrete field : Ayırtık oyut. Ayrık cisim. Ayırtık cisim.

Discrete population : Kesikli kitle.

Discrete fourier transform : Ayrık fourier dönüşümü. Kesikli fourier dönüşümü.

Discrete frequency spectrum : Ayrık sıklık spektrumu.

İngilizce Discrete Türkçe anlamı, Discrete eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Discrete ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Singular : Olağandışı. Tuhaf. Bireysel. Eşsiz. Tek. Tekil. Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu. Yalnız. Acayip.

Definitive : Koşulsuz. Kusursuz. Kesin. Kararlaştırılmış. Açık. Tam. Eksiksiz. Belgili sözcük. Kati.

Booked : Defterde kayıtlı. Rezerve edilmiş. Yeri ayrılmış. Hapis cezası almış. Kiralanmış. Kapatılmış. Kayıtlı. Ayırtılmış. Nezarete alınmış.

Broader : Esas. Aksanlı. Belli. Daha geniş. Enli. Yaygın. Terbiyesiz. Daha kapsamlı. Açık. Genel.

Dissimilar : Başka. Ayrımlı. Benzer olmayan. Değişik. Benzemez.

Assigned : Tahsis edilen. Tahsis edilmiş. Atanmış. Atandığı yere göre. Bölüştürülmüş. Paylaştırılmış. Şart koşulan.

Sparser : Kıt. Seyrek.

Academic : Akademik. Bilimsel. Resmi. Üniversite öğretim görevlisi. Öğretim görevlisi. Kuramsal. Kitabi. Mücerret. Teorik.

Alien : Yabancı. Ecnebi. Uymayan. Başka bir ülkeden gelen kişi. Yaratık. Uzaylı. Başka bir ülkeye ait. Değişik. Zıt. Haklardan mahrum bırakılan kimse.

Clastic : Sökülebilir. Klastik. Parçalara ayrılan. Çıkarılabilir (biyoloji terimi).

Discrete synonyms : disjoined, explicit function, abstract, aloof, discrepant, givens, broad, bold, discriminating, particular, repeated, asides, apart, exceptional, disjunct, deviational, uncoupled, separate, differing, aside, allocated, a far cry, intangible, spaced out, a far cry from, intermittent, detached, demonstratives, definite, derived, sparse, indicated, dedicated.

Discrete zıt anlamlı kelimeler, Discrete kelime anlamı

Joint : Birleştirmek. Raptetmek. Müşterek. Kırılmış bir kayacın parçaları arasında, gözle görülebilecek derecede bir ayrılma ya da kayma devimi göstermeyen kırık. Ek veya oynak yeri yapmak. Çatlak. Eklem. Birleşik. Ortak. Birleşme yeri.

Discrete ingilizce tanımı, definition of Discrete

Discrete kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Separate. To separate. Distinct. Disjunct.