Discretely türkçesi Discretely nedir

  • Farklı olarak.
  • Soyut olarak.
  • Farklı bir şekilde.
  • Ayrı bir şekilde.
  • Kesintili bir şekilde.
  • Ayrı şekilde.

Discretely ingilizcede ne demek, Discretely nerede nasıl kullanılır?

Discrete choice model : Kesikli seçim modeli.

Discrete data : Ayrık veri. Bilişim, ekonomi alanlarında kullanılır. Damgalarla gösterilen veri. Kesikli veri.

Discrete data model : Kesikli veri modeli.

Discrete data variable : Kesikli veri değişkeni.

Discrete distribution : Kesikli dağılım. Ayrık dağılım.

Discrete field : Ayırtık cisim. Ayırtık oyut. Ayrık cisim.

Discrete group : Ayırtık öbek. Ayırtık grup. Ayrık grup.

Discrete metric : Ayrık metrik. Ayırtık ölçev.

Discrete frequency distribution : Kesikli sıklık dağılımı.

Discrete probability distribution : Kesikli olasılık dağılımı. Ayrık olasılık dağılımı.

İngilizce Discretely Türkçe anlamı, Discretely eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Discretely ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Variously : Çeşitlice. Farklıca. Değişik bir şekilde. Çeşitli bir şekilde. Değişik olarak. Değişik yollarla. Değişik yöntemlerle. Çeşitli olarak.

Differently : Başka şekilde. Farklı şekilde. Değişik olarak. Farklı bir biçimde. Çeşitli. Başka türlü. Başka biçimde.

 

Unlike sings : Benzemez. Aksine. Benzemeyen. Farklı. -den farklı. -den farklı olarak. Birbirine benzemeyen. Yakışmayan.

Differentially : Diferansiyel veya kademeli bir biçimde. Benzerlik göstermeden. Diferansiyel olarak. Değişik bir şekilde. Türevsel bir şekilde. Farklılıkla. Farklı açılardan.

Notionally : Kavramsal olarak. Kuramsal olarak. Teorik olarak. Hayal gücüne dayanarak.

Dividedly : Bölünmüş bir şekilde. Bölünmüş bir biçimde. Teker teker. Ayrı ayrı bir şekilde. Bölünerek.

In contradistinction to : Aksine. İn aksine olarak.

Dissimilarly : Birbirine benzemeyen bir şekilde. Benzeşmeyerek.

Varietally : Muhtelif bir şekilde. Türsel bir şekilde. Türlü bir şekilde.

Discretely synonyms : as distinct from, otherwise, discontinuously, in contradistinction for, divergently, variedly, disparately, distinct, incompatibly, distinctly, discrepantly, discerningly, disjointedly, spasmodically, separate, diversely, abstractly, unlike, distinctively, discriminately.

Discretely zıt anlamlı kelimeler, Discretely kelime anlamı

Joint : Eklemek. Raptetmek. Birlikte. Ek yeri. Eklem. Kırılmış bir kayacın parçaları arasında, gözle görülebilecek derecede bir ayrılma ya da kayma devimi göstermeyen kırık. Ortaklaşa. Çatlak. İki borunun birbirine birleştirildiği yer. Birleştirmek.

Indiscreetly : Boşboğaz olarak. Uluorta.

Discretely ingilizce tanımı, definition of Discretely

Discretely kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Disjunctively. Separately.