Discussion türkçesi Discussion nedir

Discussion ile ilgili cümleler

English: I promise that this discussion will be the last of its kind.
Turkish: Bu tartışmanın türünün sonuncusu olacağına söz veriyorum.

English: Any further discussion is pointless.
Turkish: Tartışmayı uzatmak fuzuli.

English: I have a lot to do today, so if you don't mind, I'd like to have this discussion at another time.
Turkish: Bugün yapacak çok işim var, sakıncası yoksa bu tartışmayı başka bir zamanda yapmak istiyorum.

English: Did you take part in the discussion yesterday?
Turkish: Dün tartışmaya katıldın mı?

English: At the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding.
Turkish: Toplantıda o, tartışmayı tekeline aldı ve davayı tamamen bozdu.

Discussion ingilizcede ne demek, Discussion nerede nasıl kullanılır?

Discussion group : Görüşme heyeti. Belirli bir konuda tartışma gerçekleştiren forum (internette de bulunur). Tartışma grubu.

Discussion groups : Tartışma grubu. Belirli bir konuda tartışma gerçekleştiren forum (internette de bulunur). Tartışma grupları.

Discussion leader : Açık oturumun düzenli olarak yürümesini sağlayan, sorular soran, oturumun yönünden sapmamasını gözeten ve görüşleri özetleyen kimse. Açık oturum yöneticisi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

 

Discussion program : Bir yöneticinin yönetiminde, belirli bir konunun uzmanlar, ilgililer arasında tartışılıp aydınlatılmasını amaçlayan izlence. Açık oturum. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Tartışma programı.

Academic discussion : Akademik tartışma. Yüksek derecedeki araştırmalarla ilgili görüşme. Akademik konular üzerine yapılan tartışma.

Collective discussion : Toplu iş sözleşmesi yapabilmek üzere yetkili yanların bir araya gelerek konuyu görüşlerine ve inanışlarına göre tartışmaları. Toplu pazarlık.

Follow up discussion : -'ın arkasından gelen tartışma (konferans, okuma, vb.).

End of discussion : Tartışmanın sonu. Konu kapandı. Tartışma bitmiştir. Konu kapanmıştır. Bu konu ile ilgili daha fazla konuşmayacağız.

Engage in a discussion : Bir tartışmaya katılmak. Bir münakaşaya dahil olmak. Bir tartışmanın içine müdahil olmak.

Exhaustive discussion : Ayrıntılı veya detaylı tartışma. Bir konunun tüm yönleri ile alındığı konuşma. Geniş kapsamlı tartışma.

İngilizce Discussion Türkçe anlamı, Discussion eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Discussion ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Parlaying : Değerlendirmek. Birden fazla karşılaşma üzerine yapılan bahis. Kazandığını sonraki yarışa yatırmak. Bir sonraki yarışa yatırmak (kazanılan parayı). Faydalanma. Yararlanmak. Kazandığını sonraki yarışa oynama. Yönlendirmek. İstismar.

 

Topic : Konu. Söz konusu. Topik. Mesele. Mevzu. Başlık. Tema. Konular.

Dialogue : Oyunun gelişiminde asal görevi olan, kişiler arasındaki konuşmanın tümü. konuşma örgüsü, bir oyunun olay dizisini ileri götürmek, oyun kişilerini nitelendirmek ve çatışmaları ortaya çıkarmada önemli bir araçtır. Bir oyunda iki kişi arasında söylediği, oyuna göre düzenlenmiş sözler. Konuşmalar. İkili söyleşi. İleti. İkili konuşma. Konuşma örgüsü. Mükaleme.

Bun fight : Akşam yemeği partisi. (ingiliz argosu) büyük veya resmi çay partisi. Resmi parti. Düzensiz ve gürültülü insan topluluğu. Tartışma (argo terim). Bir grup insan arasında küçük kavga. Çay partisi.

Strife : Çatışma. Bozuşma. İhtilaf. Sorun. Savaş. Çekişme. Kavga. Anlaşmazlık. Mücadele.

Contest : Yarışma. Mücadele. Yarışmak. İtiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalışmak. İnkar. Karşı koymak. Çekişmek. Doğruluğu hakkında tartışmak. İtiraz etmek.

Palaver : Boş laf. Pohpohlamak. Yağcılık. Boş sözler. Boş laf etmek. Pohpohlama. Yağ çekmek. Palavra atmak.

Controversies : Anlaşmazlık. Uyuşmazlık. Mücadele. Çekişme. İhtilaf.

Moots : Ortaya atmak (bir meseleyi). Münakaşalı. Yasal yetkiye sahip idare meclisi. Tartışmak. Tartışmalı. Tartışılabilir. Öne sürmek (bir fikri). İhtilaf konusu.

Enlargement : Yayılma. Artma. Büyüme. Çoğalma. Agrandisman. Genişleme. Büyütme. Büyültme. Genişletme.

Discussion synonyms : post mortem, speech communication, voice communication, public discussion, oral communication, spoken communication, group discussion, talks, communicating, colloquiums, moot, causeries, conferences, disputation, parley, gaging, dialoguing, inquiry, allusion, conversations, adjudication, betting, arguing, argument, parlayed, parleying, bickerings, disceptation, discussions, mooted, conference, hearings, detail.

Discussion ingilizce tanımı, definition of Discussion

Discussion kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act or process of discussing by breaking up, or dispersing, as a tumor, or the like.