Disenroll türkçesi Disenroll nedir

  • Kayıt silmek.

Disenroll ingilizcede ne demek, Disenroll nerede nasıl kullanılır?

Disenable : Geçersizleştirmek. Diskalifiye etmek. Etkisiz kılmak. Etkisizleştirmek. Engellemek. Olanak tanımamak. Önlemek.

Disenchant : Büyüden kurtarmak. Gözünü açmak. Hayal kırıklığına uğratmak. Düş kırıklığına uğratmak. Büyüsünü bozmak. Sihrini gidermek. Sihirini gidermek. Aklını başına getirmek. İnancını yitirmek.

Disenchanted : Büyüden kurtarılmış. İnancı yitik. İllüzyondan kurtarılmış. Aklı başına getirilmiş. İnancını yitirmiş.

Disenchanting : Büyüden kurtarmak. Aklını başına getirmek. Gözünü açmak. Gözünü açma. Düş kırıklığına uğratmak.

Disenchantingly : Aklını başına getirerek. Gözünü açarak. Büyüden kurtararak. Düş kırıklığına uğratarak.

Disendowment : Geri alma.

Disenchantments : Büyüyü çözme. Düş kırıklığı. İnancını yitirme. Gözünü açma.

Disendow : Vakıflarını kaldırmak. Vakfa haklarından mahrum etmek.

Disencumbers : İpotekten kurtarmak. Yükten kurtarmak. Sıkıntıdan kurtarmak.

Disencumber : Sıkıntıdan kurtarmak. İpoteği kaldırmak. İpotekten kurtarmak. Yükten kurtarmak.

Disenroll ingilizce tanımı, definition of Disenroll

Disenroll kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To erase from a roll or list.