Disrespect türkçesi Disrespect nedir

Disrespect ile ilgili cümleler

English: Ali was disrespectful, wasn't he?
Turkish: Ali saygısızdı, değil mi?

English: Ali is disrespectful.
Turkish: Ali saygısızdır.

English: Ali was really disrespectful.
Turkish: Ali gerçekten saygısızdı.

English: Ali was disrespectful.
Turkish: Ali saygısızdı.

English: Don't disrespect me.
Turkish: Bana saygısızlık etme.

Disrespect ingilizcede ne demek, Disrespect nerede nasıl kullanılır?

Show disrespect for : Saygısızlıkta bulunmak.

Disrespectable : Saygın olmayan. İtibarsız. Namussuz. Şerefsiz.

Disrespectful : Saygısız. Riayetsiz. Kaba. Patavatsız. Nezaketsiz. Hürmetsiz.

Disrespectfully : Saygın olmayan bir şekilde. Saygısızca. Kibar olmayan bir şekilde. İtibarsızca. Şerefsizce. Kaba bir şekilde. Namussuzca.

Disrespectfulness : Saygın olmama durumu. Kibar olmama durumu. Namussuzluk. Şerefsizlik. Saygısızlık. Kabalık. Hürmetsizlik. İtibarsızlık. Adam yerine koymama durumu.

Disrespecting : Kaba bir şekilde. Nezaketsizlik. Kabalık. Namussuzca. Kibar olmayan bir şekilde. Saygın olmayan bir şekilde. Saymazlık. Kabalık etmek. İtibarsızca. Saygısızlık etmek.

 

Disrespects : Kabalık. Nezaketsizlik. Saygısızlık yapmak. Kabalık etmek. Saymamak. Saymazlık. Saygısızlık. Saygısızlık etmek. Hürmet etmemek. Hürmetsizlik.

İngilizce Disrespect Türkçe anlamı, Disrespect eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Disrespect ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Brusquerie : Hırtlık. Sertlik. Tatsızlık.

Boorishness : Ayılık. Abullabutluk. Ayılık (argo terim). Yabanilik. Sığırlık. Hödüklük.

Go against : Karşı gelmek. Karşı olmak. Aykırı olmak. Aleyhinde olmak. Karşı çıkmak. Zıtlaşmak. Aleyhinde olmak (sonuç). Karşı koymak. -e karşı gelmek. Ters düşmek.

Incivilities : Kaba davranış.

Bestiality : Hayvanlık. Zalimlik. Sapkın mukarenet. Vahşilik. Hayvanlarla cinsel ilişki. Acımasızlık. Bestiyalite. İnsan-hayvan arasındaki cinsel ilişki. Canavarlık.

Gracelessness : Utanmazlık. Nahoşluk. Nezaket ve zarafet eksikliği. Güzellik eksikliği. Zarafet yoksunluğu. Hayasızca.

Rudeness : Sertlik. Beceriksizlik. Hoyratlık. İşlenmemişlik. Edepsizlik. İlkellik. Davranış. Terbiyesizlik. Haşinlik.

Slighting : Hiçe saymak. Küçümseyen. Hafifseyen. Geçiştirmek. Hakaret etmek. Küçümseyici. Hafife almak. Aşağılayıcı. İhmal etmek.

Disrespect synonyms : insuavity, discourtesy, asperities, artlessness, indignity, brusqueness, irreverence, slighted, contempts, disdain, bruskness, break, common manners, disesteem, asperity, profane, barbarity, audacity, disallow, disallowing, bearishness, defiance, indignities, infract, be rude, disrespecting, barbarousness, except, slights, disregards, incivility, count out, contempt.

 

Disrespect zıt anlamlı kelimeler, Disrespect kelime anlamı

Courtesy : Nezaketen parasız verilen şey. Sarayda görgü kuralları. Dizleri bükerek yapılan selamlama hareketi. İltifat. Teveccüh. Kibarlık. Hürmet. Nezaket. İncelik. Kadınlara özgü dizleri bükerek öne doğru eğilip selam verme hareketi.

Respect : Hatrını saymak. İtibar göstermek. Uyma. Hürmet. Saygı. Hürmet etmek. Saymak. Riayet. Saygı duymak. Çekit.

Keep : Bakım. Yönelmek. İşletmek (otel vb). İç kale. Geçim. Saklamak. Kale. Konumunda tutmak. Tutmak. Yerine getirmek.

Disrespect ingilizce tanımı, definition of Disrespect

Disrespect kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Discourtesy. To show disrespect to. Disesteem. Incivility. Want of respect or reverence.