Disrespectfully türkçesi Disrespectfully nedir

  • Şerefsizce.
  • Kibar olmayan bir şekilde.
  • Kaba bir şekilde.
  • Namussuzca.
  • İtibarsızca.
  • Saygısızca.
  • Saygın olmayan bir şekilde.

Disrespectfully ingilizcede ne demek, Disrespectfully nerede nasıl kullanılır?

Disrespectful : Kaba. Nezaketsiz. Patavatsız. Riayetsiz. Hürmetsiz. Saygısız.

Disrespectfulness : Namussuzluk. Hürmetsizlik. Saygısızlık. Saygın olmama durumu. Adam yerine koymama durumu. Şerefsizlik. İtibarsızlık. Kibar olmama durumu. Kabalık.

İngilizce Disrespectfully Türkçe anlamı, Disrespectfully eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Disrespectfully ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Corruptly : Çürümüş olarak. Çarpık bir şekilde. Bozuk bir şekilde. Ahlaksızca.

Caddishly : Terbiyesizce. Terbiyesiz bir şekilde.

Brusquely : Düşüncesizce. Sert bir şekilde. Soğuk bir şekilde. Sertçe. Tatsız bir şekilde. Kaba veya saygısız bir şekilde.

Crookedly : Kıvrılmış halde. Eğik veya kıvrılmış bir şekilde. Çarpık çurpuk bir şekilde. Deforme olmuş bir biçimde. Virajlı bir şekilde. Ahlaksızca.

Wrongfully : Haksız olarak. Kusurlu olarak. Ahlak veya hukuk kurallanna aykırı olarak. Yanlış bir şekilde. Haksız surette. Haksız yere. Onursuzca. Yasal olmayan bir şekilde. Haksızca.

 

Fulsomely : Abartılı bir biçimde. İğrenç bir şekilde. İğrenç bir biçimde. Aşırı derecede bol bir biçimde. Aşırı olarak. Bıktırıcı bir şekilde. İtici bir şekilde.

Disrespecting : Nezaketsizlik. Kabalık etmek. Saygısızlık. Saygısızlık etmek. Saymamak. Saygısızlık yapmak.

Ignominious : Rezil. Aşağılayıcı. Namussuz. Alçakça. Yüz kızartıcı. Aşağılık. Küçültücü.

Discourteously : Kabaca.

Dismissively : Dışlayıcı bir şekilde. İlgisizce. Kibirlice. Önemsemez bir şekilde. Hor görerek.

Disrespectfully synonyms : hoggishly, dishonestly, floutingly, in an undignified manner, dishonorably, boorishly, rascally, ill naturedly, profanely, blasphemously, inconsiderately, unrespectfully, gruffly, botchily, dishonourably, lecherously, deceitfully, affrontingly, indignly, flippantly, impudently, fraudulently, egregiously, thoughtlessly, bruskly, impolitely, improperly, ingloriously.

Disrespectfully zıt anlamlı kelimeler, Disrespectfully kelime anlamı

Respectfully : Hürmetle. Saygılı bir biçimde.