Dissipate türkçesi Dissipate nedir

Dissipate ile ilgili cümleler

English: The tornado dissipated without harm.
Turkish: Tornado zarar vermeden dağıldı.

Dissipate ingilizcede ne demek, Dissipate nerede nasıl kullanılır?

Dissipated : Hovarda. Maceracı. Ayyaş. Sefahat düşkünü. Sefih. Dağılmış. İsraf edilmiş. Çarçur edilmiş. Dağıtılmış. Harcanmış.

Dissipater : Müsrif kimse. Savurganca eğlenceye düşkün kimse. Savurgan kimse. Ayartıcı. İsrafça harcama yapan kimse.

Dissipaters : Savurgan kimse. İsrafça harcama yapan kimse. Savurganca eğlenceye düşkün kimse. Müsrif kimse. Ayartıcı.

Dissipates : Har vurup harman savurmak. Yaymak. Dağılmak. Yok etmek. Harcanmak. Çarçur etmek. Boşa harcamak. Yok olmak. Gidermek. Dağıtmak.

Dissipating : Gidermek. Yok etmek. Boşa harcamak. Çarçur etmek. Yaymak. Dağıtmak.

Dissipators : Sefa süren. Gereksiz işler yapan kimse. Gereksizce harcamalar yapan kimse. Gereksiz işler yapan. Har vurup harman savuran kimse. Har vurup harman savuran. Müsrif.

Dissipation factor : Yitim oranı. Yitim katsayısı. Güç kaybı katsayısı. Yitirgenlik faktörü. Kayıp faktörü. Dağılma faktörü. Dağılım etmeni.

 

Dissipative force : Devimsel erkeyi ısıl erkeye çeviren, devinim engelleyici kuvvet. Yitirgen kuvvet. Mekanik enerjiyi ısı enerjisine dönüştüren kuvvet. Kaybedici kuvvet.

Dissipations : İsraf. Enerji yitimi. Dağıtma. Yayılma. Çapkınlık. Yayma. Enerji kaybı. Giderme. Aşırılık. Sefahat.

Dissipation of energy : Enerji yitimi. Enerji harcanması. Enerji israfı. Enerjinin pek bilinmeyen başka bir enerji türüne dönüşmesi. Enerji kaybı. Enerjinin boşa gitmesi. Erke yitimi. Erkenin yararlanılamaz biçimlere dönüşümü. Enerji hebası.

İngilizce Dissipate Türkçe anlamı, Dissipate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dissipate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Eat up : Haklamak. Kısa zamanda katetmek. Yiyip tüketmek. Yitirmek. Kökünü kurutmak. Silip süpürmek. Yiyip bitirmek. Yutmak (kelimeleri). Tüketmek.

Circulates : Dolaşmak. Dolaşmak (kan veya hava). Deveran etmek. Devretmek. Dolaştırmak. Sürümde olmak (para). Tamim etmek. Devirdaim olmak. Devridaim yapmak (motordaki sıvı).

Adjourned : Sonraya bırakmak. Ertelemek. Geçmek (bir yere). Son vermek (oturum vs). Geciktirmek. Ertelenmiş.

Clutter : Karmakarışık etmek. Zürzavar. Darmadağınlık. Koşuşmak. Karman çormanlık. Tıka basa doldurmak. Darmadağınıklık. Dağınıklık. Saçıştırılmış şeyler. Darmadağınık etmek.

Conveys : Nakletmek. Götürmek. Bildirmek. İblağ etmek. Yollamak. İletmek. Taşımak götürmek. Aksettirmek. (bilgi) aktarmak.

Dissolve : Çözünmek. Halletmek. Zincirleme eylemi. Sona erdirmek. Kontrolunü kaybetmek. Feshetmek. Son vermek.

Demolish : Yiyip bitirmek. Yıkmak yok etmek. İmha etmek. Yıkmak. Tahrip etmek.

 

Crack up : Gülmekten katılmak. Çökmek. Sağlığı bozulmak. Şalteri atmak. Güçten düşme. Sinir krizi geçirmek. Yıkılmak. Övmek. Güçten düşmek.

Dissipate synonyms : dissipating, dealing out, bollixing, come apart, bespread, bespreading, deadens, waste, blue, decomposes, compensate, adjourns, averted, fritters, disband, disappears, dieing, consume, fiddle away, apportions, footle, be destroyed, decays, blued, annihilates, play ducks and drakes with money, appeases, bring to a close, be in the wind, broadcast, decompose, be used up, compensates.

Dissipate ingilizce tanımı, definition of Dissipate

Dissipate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Used esp. of the dispersion of things that can never again be collected or restored. As, a fog or cloud gradually dissipates before the rays or heat of the sun. To vanish. To scatter completely. To separate into parts and disappear. The heat of a body dissipates. To disperse. To disperse and cause to disappear. To waste away. To scatter.