Divergently türkçesi Divergently nedir

  • Aykırı olarak.
  • Ayrılarak.
  • Farklı bir şekilde.
  • Farklı olarak.
  • Farklılaşarak.
  • Merkez bir noktadan dallanır bir şekilde.

Divergently ingilizcede ne demek, Divergently nerede nasıl kullanılır?

Divergent cobweb : Açılan örümcekağı. Tarım ürünleri piyasalarında dönemden döneme artan fiyat dalgalanmaları nedeniyle denge fiyatından giderek uzaklaşılması.

Divergent integral : Iraksak integral. Iraksak tümlev.

Divergent lens : Iraksak mercek. Koşut ışık demetini yanlara doğru kırarak birbirinden uzaklaştıran, kenarları ortalarından daha kalın mercek çeşidi. Işınların güzergahını değiştiren mercek. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Divergent product : Aykırı ürün.

Divergent sequence : Yakınsak olmayan dizi. Iraksak dizi. İraksak dizi.

Divergence dimension of superstition : Ayrılımlı boşinanç boyutu. Boşinançların, bağlı bulundukları toplum ve çağ koşullarına uygun olarak gösterdiği değişim özellikleri, bk. boşinanç boyutları.

Divergent series : Iraksak dizi. Terimleri sonsuza doğru toplandığında belirli bir sayısal sonuç vermeyen dizi. Iraksak seri. Iraksak seriler. Fizik, kimya alanlarında kullanılır.

Divergent strabismus : Dışa şaşılık.

Divergences : Açılma. Tehalüf. Fikir ayrılığı. Mübayenet. Tutmazlık. Görüş ayrılığı. Diverjans. Ayrılık. Farklılık. Fark.

 

Divergent : Ayrı. Birbirinden ayrılan. Farklı. Muhtelif. Iraksak. Sf tv. ortak bir yol ya da noktadan ayrı yönlere gidip uzaklaşan. Dıvergent. Uyumsuz. Ortak bir doğrultudan açılarak giden ya da bir noktadan ayrılan doğrultuları izleyerek yayılan. Görüntüyü uzaklaştırma özelliği taşıyan, (mercek vb).

İngilizce Divergently Türkçe anlamı, Divergently eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Divergently ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Diversely : Çeşitli şekillerde. Dağılarak. Çeşitli bir şekilde. Çeşitli olarak.

Series : Seri. Türküm. Yerbilimin zaman birimlerine ilişkin bir dönem süresince oluşmuş katmanlar. Sıra. Sinema, televizyon, jeoloji alanlarında kullanılır. Gözlemleri bir sıra düzeni içinde sunan sıklık dağılımı. Seriler. Dizi. Silsile. Dizi film.

In contradistinction to : İn aksine olarak. Aksine.

In contradistinction for : Aksine.

Variously : Değişik olarak. Değişik bir şekilde. Çeşitlice. Çeşitli olarak. Değişik yollarla. Farklıca. Değişik yöntemlerle. Çeşitli bir şekilde.

In defiance of : Nispet için. Meydan okuyarak. Hiçe sayarak. Zorluklara rağmen. Rağmen. Göz önüne alarak. Hiç bırakmayarak. -e rağmen. Göze alarak.

Distinctly : Açıkça. Farklı biçimde. Kararlı bir şekilde. Ayırt ederek. Şüphesiz. Belirgin biçimde.

Separably : Bölünerek. Ayrılmaya izin veren bir tarzda. Bölünebilir bir şekilde. Ayrılabilir bir şekilde.

Differently : Çeşitli. Başka türlü. Başka şekilde. Farklı şekilde. Farklı bir biçimde. Değişik olarak. Başka biçimde.

 

Otherwise : Başka türlü. Başkaca. Ayrıca. Diğer taraftan. Başka konuyla. Farklı. Sonra. Aksi takdirde. Aksi halde. Bunun dışında.

Divergently synonyms : discretely, distinctively, dividedly, unlike, variedly, discerningly, disparately, unlike sings, incompatibly, veeringly, differentially, as distinct from, dissimilarly, discriminately, discrepantly, divergence, different, varietally.

Divergently zıt anlamlı kelimeler, Divergently kelime anlamı

Same : Tıpkısı. Aynısı. Özdeş. Sataktaki istem ve eğilime uygun bir düzeyde malın değişim ve akışımını sağlama. Eşit. Aynı. Farksız. Benzer. Aynı şekilde.

Convergence : Yakınsaklık. Bilgisayar, biyoloji, ekonomi, fizik, madencilik alanlarında kullanılır. Kavuşma. Kümelenme. Yaklaşma. Yakınlaşım. Konvergens. Tutum ya da kanıların birbirine yaklaşması, bk. ıraklaşma. Yakınsama. İki ayrı halk kültürü, olay ya da ürününün zamanla birbirine benzemesi, bk. koşut gelişim.

Convergency : Eğrilme. Yakınsama. Kavuşma. Yakınlaşma.