Divers türkçesi Divers nedir

Divers ile ilgili cümleler

English: The divers are running out of air.
Turkish: Dalgıçların havası tükeniyor.

English: Globalization destroys the diversity of languages.
Turkish: Küreselleşme dil çeşitliliğini yok ediyor.

English: Scuba divers have found many interesting things under water including gold coins, ancient ruins, and fossils of extinct animals.
Turkish: Tüplü dalgıçlar suyun altında altın paralar, antik kalıntılar, soyu tükenmiş hayvanların kalıntıları dahil birçok ilginç şeyler buldu.

English: The divers were trapped in the cave.
Turkish: Sürücüler mağarada tuzağa düşürüldü.

English: The water was so murky that the police divers had to search for the body by feel.
Turkish: Su o kadar bulanıktı ki polis dalgıçlar vücudu dokunarak aramak zorunda kaldı.

Divers ingilizcede ne demek, Divers nerede nasıl kullanılır?

Diverse : Değişik. Çeşit çeşit. Türlü. Türlü türlü. Çeşitli. Muhtelif. Farklı. Kapsamlı.

Diversely : Dağılarak. Çeşitli olarak. Farklılaşarak. Farklı olarak. Çeşitli bir şekilde. Farklı bir şekilde. Çeşitli şekillerde.

Diverseness : Farklılık. Çeşitli olma durumu. Farklı olma durumu. Çeşitlilik.

Diversification : Değişiklik. Çeşitlendirme. Çeşitli hisse senedi ve tahvillere yatırım yapma. Çeşitlilik. Çeşitleme. Çeşitlenme. Farklılaştırma. Diversifikasyon. Yatırımcının portföy oluştururken riskini en aza indirmek amacıyla fonlarını çeşitli alanlarda etkinlik gösteren firmaların çıkarttığı taşınır değerler arasında dağıtması. bk. üretimin çeşitlendirilmesi.

 

Diversification of capital : Yatırım çeşitlendirme.

Diversifies : Çeşitlendirmek. Çeşitlemek. Değişik alanlara yöneltmek. Çeşitlenmek. Değiştirmek. Çeşitli kılmak. Farklılaştırmak. Çeşitlilik.

Diversifier : Farklılaştıran kimse veya şey. Çeşitlendiren kimse veya şey. Çeşitlendiren.

Diversification of production : Firmanın tek bir alanda yoğunlaşarak karşılaşabileceği olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla farklı mal ve hizmetler üretmesi. Üretimin çeşitlendirilmesi.

Diversify : Çeşitlenmek. Çeşitlemek. Farklılaştırmak. Değiştirmek. Çeşitli kılmak. Çeşitlendirmek. Çeşitlilik. Değişik alanlara yöneltmek.

Diversification of products : Ürün çeşitlendirme. Ürün farklılaştırma.

İngilizce Divers Türkçe anlamı, Divers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Divers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

All sorts of : Binbir çeşit. Her nevi. Binbir türlü. Her tür. Her çeşit.

Manifold : Çoğaltılan yazı örneği. Emme borusu. Taksim borusu. Birçok kopyasını çıkarmak. Teksirle çoğaltmak. Yüksek basınçlı iki dalgıç tüpünü birleştiren boru. Borular takımı. Birçok.

Multifarious : Çok çeşitli. Türlü. Çeşit çeşit. Muhtelif. Müteaddit.

Divergent : Birbirine karşı. Iraksak. Görüntüyü uzaklaştırma özelliği taşıyan, (mercek vb). Ortak bir doğrultudan açılarak giden ya da bir noktadan ayrılan doğrultuları izleyerek yayılan. Farklı. Dıvergent. Birbirinden ayrılan. Diverjan. Sf tv. ortak bir yol ya da noktadan ayrı yönlere gidip uzaklaşan.

 

All sorts : Her çeşit.

Asstd : Çeşidine göre ayarlanmış. Türlü. Değişik türlerden oluşan. Karışık. Seçilmiş türlerden oluşan.

Misc : Diğer.

Deviational : Farklı. Sapkın. Atipik. Iraksak. Anormal. İstisnai.

Varied : Değiştirilmiş. Türlü. Değişik. Değişken. Farklı.

Divers synonyms : many kinds of, different, various, differently, mixed, medley, diversified, medleys, diverse, miscellaneous, sundry, all kinds, composite, assorted.

Divers zıt anlamlı kelimeler, Divers kelime anlamı

Same : Tıpkı. Farksız. Aynısı. Eşit. Tıpkısı. Özdeş. Aynı şekilde. Aynı şey. Aynı.

Divers ingilizce tanımı, definition of Divers

Divers kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Diverse. Different in kind or species.