Diversely türkçesi Diversely nedir

  • Dağılarak.
  • Çeşitli olarak.
  • Farklı olarak.
  • Çeşitli şekillerde.
  • Farklı bir şekilde.
  • Farklılaşarak.
  • Çeşitli bir şekilde.

Diversely ingilizcede ne demek, Diversely nerede nasıl kullanılır?

Diverse : Farklı. Çeşit çeşit. Değişik. Muhtelif. Türlü türlü. Türlü. Çeşitli. Kapsamlı.

Diverseness : Farklılık. Farklı olma durumu. Çeşitli olma durumu. Çeşitlilik.

Biodiverse : Biyolojik çeşitli. Çeşitli türler içeren. Biyoçeşitlilik özellikli.

Divers : Türlü türlü. Çeşitli. Dalgıçlar.

Diversification : Çeşitli hisse senedi ve tahvillere yatırım yapma. Diversifikasyon. Farklılaştırma. Çeşitlendirme. Çeşitlenme. Değişiklik. Yatırımcının portföy oluştururken riskini en aza indirmek amacıyla fonlarını çeşitli alanlarda etkinlik gösteren firmaların çıkarttığı taşınır değerler arasında dağıtması. bk. üretimin çeşitlendirilmesi. Çeşitlilik. Çeşitleme.

Diversiform : Farklı biçimlerde. Çeşitli şekillerde. Farklı şekillerde olan. Türlü biçimlerle ilgili. Çeşitli şekillere özgü. Türlü biçimlere ait.

Diversify : Çeşitlenmek. Çeşitlemek. Farklılaştırmak. Çeşitlendirmek. Değiştirmek. Çeşitli kılmak. Değişik alanlara yöneltmek. Çeşitlilik.

Diversification of production : Üretimin çeşitlendirilmesi. Firmanın tek bir alanda yoğunlaşarak karşılaşabileceği olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla farklı mal ve hizmetler üretmesi.

 

Diversification of products : Ürün çeşitlendirme. Ürün farklılaştırma.

Diversified : Çeşitli. Farklı alanlara yönlendirilmiş. Rizikoları dağıtılmış. Dağıtılmış. Farklı. Değişik.

İngilizce Diversely Türkçe anlamı, Diversely eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Diversely ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Otherwise : Başkaca. Başka. Başka türlü. Sonra. Farklı. Aksi takdirde. Aksi halde. Başka bakımlardan. Diğer taraftan. Aksi durum.

Eclectically : Eklektik bir şekilde. Eklektik olarak. Bağımsız ve özgür düşünemeden. Kapsamlı bir şekilde. Ayrıntılı bir şekilde.

Varietally : Türsel bir şekilde. Muhtelif bir şekilde. Türlü bir şekilde.

Variedly : Farklılaşan bir şekilde. Değişken bir şekilde. Muhtelif bir şekilde.

Discrepantly : Uyuşmayan bir şekilde. Tutarsızca. Ahenksizce. Uyumsuzca.

Dividedly : Bölünmüş bir biçimde. Bölünmüş bir şekilde. Ayrı ayrı bir şekilde. Bölünerek. Teker teker.

Divergently : Merkez bir noktadan dallanır bir şekilde. Aykırı olarak. Ayrılarak.

Discerningly : Şiddetle. Açıkça. Algılayarak. Anlayışlı bir şekilde. Akıllıca. Sezerek.

Discretely : Soyut olarak. Ayrı bir şekilde. Ayrı şekilde. Kesintili bir şekilde.

Discriminately : Ayırarak. Açıkça. Ayrı bir şekilde. Ayrım uygulayarak. Ayrıca.

Diversely synonyms : multifariously, distinctively, in contradistinction to, variously, incompatibly, as distinct from, dissimilarly, unlike sings, distinctly, disparately, diversiform, differently, unlike, in contradistinction for, differentially, dispersedly.

Diversely ingilizce tanımı, definition of Diversely

Diversely kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : In different ways. Variously. Differently.