Diversifies türkçesi Diversifies nedir

Diversifies ingilizcede ne demek, Diversifies nerede nasıl kullanılır?

Overdiversifies : Aşırı çeşitlendirmek. Aşırı farklılaştırmak.

Diversified : Farklı alanlara yönlendirilmiş. Dağıtılmış. Farklı. Rizikoları dağıtılmış. Değişik. Çeşitli.

Diversified agriculture : Çeşitlendirilmiş tarım. Sadece geleneksel tarımdan daha fazlasını içeren tarımcılık (turizm doğrudan pazarlama çiftçi pazarı ileri işleme ve daha fazlasını içerir).

Diversifier : Çeşitlendiren kimse veya şey. Farklılaştıran kimse veya şey. Çeşitlendiren.

Overdiversified : Aşırı farklı. Aşırı çeşitli.

Diversification : Çeşitlenme. Farklılaştırma. Çeşitleme. Yatırımcının portföy oluştururken riskini en aza indirmek amacıyla fonlarını çeşitli alanlarda etkinlik gösteren firmaların çıkarttığı taşınır değerler arasında dağıtması. bk. üretimin çeşitlendirilmesi. Çeşitlilik. Çeşitlendirme. Değişiklik. Çeşitli hisse senedi ve tahvillere yatırım yapma. Diversifikasyon.

Diversification of capital : Yatırım çeşitlendirme.

Diversify : Çeşitlendirmek. Değiştirmek. Çeşitlenmek. Çeşitli kılmak. Farklılaştırmak. Çeşitlilik. Çeşitlemek. Değişik alanlara yöneltmek.

 

Diversification of products : Ürün çeşitlendirme. Ürün farklılaştırma.

Diversiform : Farklı şekillerde olan. Farklı biçimlerde. Çeşitli şekillere özgü. Türlü biçimlere ait. Türlü biçimlerle ilgili. Çeşitli şekillerde.

İngilizce Diversifies Türkçe anlamı, Diversifies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Diversifies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Diversity : Cins. Değişim. Farklılık. Değişik tür. Çeşitleme. Çeşit. Fark. Olay, nesne ve durumların ayırıcı yanları ya da aralarında ayrım gözetmeye yarayan özellikleri. Nevi.

Bartered : Takas yapmak. Değiş tokuş etmek. Değiş tokuş yapmak. Trampa etmek. Takas etmek. Değişmek. Takas. Mübadele etmek.

Diverseness : Çeşitli olma durumu. Farklılık. Farklı olma durumu.

Alternated : Değişimli. Birbirini izlemek. Birbirini sırayla izlemesini sağlamak. (birbirlerini) sıra ile izlemek. Nöbetleşe yapmak. Değişmek. Değişimli olarak yapmak. Sıra ile yapmak. Birbirini takip etmek.

Barters : Takas yapmak. Değiş tokuş etmek. Değiş tokuş yapmak. Takas etmek. Mübadele etmek. Trampa etmek. Takas. Değişmek.

Alter : Değişiklik yapmak. Hadım etmek (hayvan). Evirmek. Başka türlü olmak. Hadım etmek. Başkalaşmak. Değişmek. Değişim geçirmek.

Wide ranging : Çok çeşitli. Geniş kapsamlı. Yaygın.

Assortment : Tasnif. Sınıflandırma. Ayırma. Cins. Türlü çeşitleri içeren bir bütün. Karışım. Mal çeşidi. Çeşit.

Diversifies synonyms : altern, multifariousness, heterogeneous, amend, diversifying, miscellaneousness, differentiate, assortments, differentiated, alternates, counterchange, distinctness, change, varied, manifoldness, multeity, altering, alters, barter, multiplicities, changes, commute, make dissimilar, vary, dissimilate, varies, heterogenous, affect, diversification, diversify, counterchanged, commutate, alternate.

 

Diversifies zıt anlamlı kelimeler, Diversifies kelime anlamı

Homogeneous : Özellikleri, her noktasında eşdeğer olan özdek evresine ilişkin. Aynı yapılı olan. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Tektürel. Fiziksel ve kimyasal özellikleri, çeşitli bölgelerinde ayrılık göstermeyen tek evreli dizgelerin ortak özelliği. Tekkökenli. Türdeş. Tekunsurlu. Homojen. Benzeşik.

Diversifies antonyms : undiversified.