Diversify türkçesi Diversify nedir

Diversify ingilizcede ne demek, Diversify nerede nasıl kullanılır?

Diversifying : Değişik alanlara yöneltmek. Çeşitlenme. Çeşitlendirmek. Farklılaşan. Farklılaştırmak. Değiştirmek.

Overdiversify : Aşırı çeşitlendirmek. Aşırı farklılaştırmak.

Overdiversifying : Aşırı farklılaştırmak. Aşırı çeşitlendirmek.

Diversification : Çeşitleme. Değişiklik. Çeşitlenme. Diversifikasyon. Çeşitlilik. Çeşitli hisse senedi ve tahvillere yatırım yapma. Yatırımcının portföy oluştururken riskini en aza indirmek amacıyla fonlarını çeşitli alanlarda etkinlik gösteren firmaların çıkarttığı taşınır değerler arasında dağıtması. bk. üretimin çeşitlendirilmesi. Farklılaştırma. Çeşitlendirme.

Diversification of capital : Yatırım çeşitlendirme.

Diversifier : Farklılaştıran kimse veya şey. Çeşitlendiren. Çeşitlendiren kimse veya şey.

Diversifications : Çeşitlenme. Çeşitli hisse senedi ve tahvillere yatırım yapma. Değişiklik. Çeşitleme. Çeşitlendirme. Çeşitlilik. Farklılaştırma. Diversifikasyon.

Diversified : Rizikoları dağıtılmış. Farklı alanlara yönlendirilmiş. Farklı. Çeşitli. Dağıtılmış. Değişik.

 

Diversification of products : Ürün farklılaştırma. Ürün çeşitlendirme.

Diversiform : Farklı biçimlerde. Çeşitli şekillerde. Farklı şekillerde olan. Türlü biçimlere ait. Türlü biçimlerle ilgili. Çeşitli şekillere özgü.

İngilizce Diversify Türkçe anlamı, Diversify eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Diversify ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Manifoldness : Bolluk.

Assortment : Karışım. Ayırma. Türlü çeşitleri içeren bir bütün. Cins. Mal çeşidi. Tasnif. Sınıflandırma. Çeşit.

Diversities : Farklılık. Cins. Başkalık. Değişik tür.

Alternate : Münavebeli. (birbirlerini) sıra ile izlemek. Birbirini sırayla izlemesini sağlamak. Birbirini izlemek. Almaşık. Değişerek oluşan. Birbirini takip etmek. Bir o. Her iki günde bir.

Changes : Aktarmak. Dönüşmek. Takas etmek. Değiş tokuş etmek. Değişiklikler. Değişmek. Üzerini değişmek. Bozdurmak. Bozmak.

Alters : Başkalaşmak. Hadım etmek (hayvan). Değişiklik yapmak. Kısırlaştırmak. Başkalaştırmak. Değişmek.

Diversifications : Değişiklik. Çeşitleme. Çeşitlenme. Diversifikasyon. Farklılaştırma. Çeşitlendirme. Çeşitli hisse senedi ve tahvillere yatırım yapma.

Diversity : Türsellik. Farklılık. Başkalık. Farklı olma. Çeşitleme. Nevi. Çeşit. Olay, nesne ve durumların ayırıcı yanları ya da aralarında ayrım gözetmeye yarayan özellikleri. Cins. Değişik tür.

Varies : Başkalaşmak. Değişime uğramak. Islah etmek. Değişik olmak. Çeşitli olmak. Değişmek. Farklı olmak.

Alternates : Sıra ile yapmak. Birbirini takip etmek. Değişimli olarak yapmak. Değişmek. Birbirini izlemek. Diğerleri.

 

Diversify synonyms : differentness, counterchanged, multiplicities, diversification, make dissimilar, vary, barter, diverseness, affect, radiate, alternated, branch out, broaden, multifariousness, commute, differentiates, diversifies, differentiated, differentiating, change, dissimilate, altern, diversifying, amend, differentiate, bartered, barters, counterchange, distinctness, altering, alter, assortments, miscellaneousness.

Diversify zıt anlamlı kelimeler, Diversify kelime anlamı

Specialise : Özel yapmak. Sınırlamak. Kısıtlamak. Kendini belirli bir mesleğe veya araştırma alanına adamak. Bir şeyi özel olarak belirtmek. Özel bir hale getirmek (specialize olarak da yazılır). Uzmanlaşmak. Değiştirmek (söz). Limitlemek. İhtisas yapmak.

Specialize : Değiştirmek (söz). İhtisas kazanmak. Ayırmak. Özel olarak yapmak. Uzmanlaşmak. İhtisaslaşmak. Özel amaçla yapmak. İhtisas yapmak. Mütehassıs olmak. Özelleştirmek.

Diversify ingilizce tanımı, definition of Diversify

Diversify kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To make diverse or various in form or quality. To give variety to. To variegate. To distinguish by numerous differences or aspects.