Diyagram nedir, Diyagram ne demek

Diyagram; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik
  • Bir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak.

Fransızca'da Diyagram ne demek?:

diagramme

Osmanlıca Diyagram ne demek? Diyagram Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

diyagram

Diyagram hakkında bilgiler

Diyagram, herhangi bir olayın gelişim ve değişimini gösteren grafik. Noktalı diyagramlar, bölümlü alan diyagramlar ile çizgi ve sütun diyagramları olmak üzere başlıca üç grupta incelenebilir.

Diyagram ile ilgili Cümleler

  • O diyagramı bana açıklar mısın?
  • O, teorisini diyagramlar ile resimledi.
  • Size bir diyagram çizmemi ister misiniz?
  • Bu diyagramda ne demek istediğimi görebilirsiniz.

Diyagram anlamı, tanımı:

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Değişim : Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok. Rüzgârın yön değiştirmesi. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.

 

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Grafik : Çizge. Biçim, desen veya çizgilerle gösterme.

Ayrıntı : Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat. Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya. Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay.

Taslak : Eskiz. Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma. Usta olmadığı hâlde kendini ustaymış gibi göstermeye çalışan kimse.

Gelişim : Aksiyon. Serpilip büyüme. İlerleme, inkişaf, tekâmül. Gelişme işi.

Noktalı : Nokta konmuş olan, üstünde noktalar olan.

Bölüm : Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Çağ, devir.

Çizgi : Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır. Temel. Bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim. Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril. Yüz ve vücut hatlarının her biri.

Sütun : Gazete, dergi, kitap vb. yazılı şeylerde, sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri, kolon. Alt alta sıralanmış şeyler dizisi. Herhangi bir maddeden yapılan, zaman zaman üstünde çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon. Oldukça yükseğe çıkan ve silindire benzeyen şey. Bir tablo veya grafikte düşey durumdaki yüzey.

 

Diğer dillerde Diyagram anlamı nedir?

İngilizce'de Diyagram ne demek? : n. diagram, graph

Fransızca'da Diyagram : diagramme [le]

Almanca'da Diyagram : n. Diagramm, Schaubild

Rusça'da Diyagram : n. диаграмма (F)