Diyar nedir, Diyar ne demek

Diyar; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Ülke.
 • Bazı nitelik veya değerleri taşıyanların çok bulunduğu yer, yurt.
 • Dünya

"Diyar" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Bir gün dedim ki istemem artık ne yer ne yâr / Çıktım sürekli gurbete gezdim diyar diyar" - Y. K. Beyatlı
 • "Arkamda başka bir diyar, sıkıntı, ızdırap ve kudret diyarı var." - H. E. Adıvar

Diyar anlamı, tanımı:

Diyarıgurbet : İş, eğitim vb. sebeplerle göç edilen yabancı yer.

Baba diyarı : Soyun, kökenin bulunduğu yer.

Diyarbakır : Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Ana gibi yar olmaz bağdat gibi diyar olmaz : "insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur" anlamında kullanılan bir söz.

Ülke : Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Devlet. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

Dünya : Herkes. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Dış, çevre, ortam. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun.

Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

 

Değer : Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Üstün nitelik, meziyet, kıymet.

Yurt : Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Memleket. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Diyar. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Sahip olunan arazi, emlak.

Diyarbadiyar : < Ar. Far. diyâr-be-diyâr: diyar diyar

Diyarbakır oteli : Hicaz'da bir otel adı

Diyarbakırlı : Diyarbakır ilinden olan kimse.

Diyarbakırlılık : Diyarbakırlı olma durumu.

Diyarbakırli : Diyarbakırlı

Diyarbekir : Diyarbakır

Diyare : İshal. İshal.

Diyaretlü : (

Diyarlar : Erzincan şehrinde, Gümüşakar nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Diyar ile ilgili Cümleler

 • Ali ve Mary önümüzdeki ay gelincikler diyarına seyahat etmeyi planlıyorlar.
 • Bir zamanlar Diyarbakır'da yaşıyordum.
 • Diyarbakır'lıyım.
 • Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin!
 • Eğer güzel bir kadın olsaydın, Van'a seninle birlikte giderdim; ama güzel bir kadın değilsin, ben seninle sadece Diyarbakır'a gideceğim.
 • Diyarbakır'da adı «Yaşmar» olan bir market vardı.
 • Gerçekten bir Alice vardı, fakat Harikalar Diyarı hayal gücünün bir uydurmasıdır.
 

Diğer dillerde Diyar anlamı nedir?

İngilizce'de Diyar ne demek? : n. land, country, bourn, bourne, clime, realm, vale, world

Almanca'da Diyar : n. Land

Rusça'da Diyar : n. сторона (F), страна (F), край (M), область (F)

adj. краевой