Diyarbakırlılık nedir, Diyarbakırlılık ne demek

Diyarbakırlılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel isim olarak kullanılır.

  • Diyarbakırlı olma durumu

Diyarbakırlılık anlamı, tanımı

Diyarbakırlı : Diyarbakır ilinden olan kimse

Diya : Slayt.

Diyar : Ülke. Bazı nitelik veya değerleri taşıyanların çok bulunduğu yer, yurt. Dünya.

Diyarbakır : Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.

Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.).

Diğer dillerde Diyapoz anlamı nedir?

İngilizce'de Diyapoz ne demek ? : diapause