Dizel nedir, Dizel ne demek

  • Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor

Fransızca'da Dizel ne demek?:

jarret

Dizel hakkında bilgiler

Dizel motor, içten yanmalı bir motor tipidir. Daha özel bir tanımla, dizel motor oksijen içeren bir gazın (genellikle bu atmosferik havadır) sıkıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklığa ulaşması ve silindir içine püskürtülen yakıtın bu sayede alev alması ve patlaması prensibi ile çalışan bir motordur. Bu yüzden benzinli motorlardan farklı olarak ateşleme için bujiye ve yakıt oksijen karışımını oluşturmak için karbüratöre ihtiyaç yoktur.

1892'de Alman mühendis Rudolf Diesel tarafından bulunmuş ve daha sonra 23 Şubat 1893'te patenti alınmış bu süreç diesel çevrimi olarak bilinir. Motorun mucidi, geniş kömür yataklarına sahip olan Almanya'nın petrole bağımlılığını azaltmak için kömürle çalışan bir motor yapmayı hedeflemiştir. Ancak kömür tozunun yanmasından dolayı ortaya çıkan kül büyük sorunlar doğurmuş, daha sonraları ise motorda farklı yakıtların kullanılması tasarlanmıştır. Nitekim Rudolf Diesel, motorun sunumunu 1900’deki Dünya Fuarı'nda, yakıt olarak yer fıstığı yağı (Biodizel) kullanarak yapmıştır.

Gaz sıkıştırıldığında, sıcaklığı yükselir, dizel motorda, gazın bu özelliğinden dolayı yakıt, kendiliğinden ateşlenir. Hava, dizel motorun silindiri içine çekilir ve bir piston tarafından, kıvılcım ateşlemeli (benzinli) motorlardakinden çok daha yüksek (25 katı bulabilir) bir oranda sıkıştırılır. Hava sıcaklığı 500-700 °C'a ulaşır. Piston hareketinin en tepe noktasında, dizel yakıt yüksek basınçla atomizer memeden geçerek yanma odasının içine püskürtülür, burada sıcak ve yüksek basınçlı hava ile karışır. Bu karışım hızla tutuşur ve yanar. Hızlı sıcaklık artışı ile yanma odası içindeki gaz genleşir, artan basınç, pistonu aşağı doğru hareket ettirir. Biyel (piston) kolu vasıtasıyla oluşan bu itme krank miline iletilip, krank milinden de dönme momenti elde edilir.

 

Motorun süpürmesinde, egzoz gazını silindirin dışına atma ve taze hava çekme işlemi, kapakçıklar (valf) veya giriş ve çıkış kanalları aracılığıyla yapılır. Dizel motorun kapasitesinin tam olarak kullanılabimesi için içeriye alınan havayı sıkıştırabilecek turboşarjer kullanılması gerekir; turboşarj ile havanın sıkıştırılmasından sonra bir ara soğutucu ile içeri alınan havanın soğutulması ayrıca verimi arttırılır.

Dizel ile ilgili Cümleler

  • Dizel egzozunu solumak sağlığımız için kötüdür.
  • Hep aynı dizeleri çalarsan monotonluk gelişir.
  • Dizel araçlar Avrupa'da popülerdir.

Dizel anlamı, kısaca tanımı:

Hava : Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans. Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi. Tarz, üslup. Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz). Esinti. Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Çevreyi kuşatan boşluk. Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik. Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu. Çekicilik. Keyif, âlem. Gökyüzü. Müzik parçalarında tür.

 

Püskürtü : Lav.

Yakıt : Doğal gaz, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde. Enerji ve ısı ortaya çıkaran yanıcı madde.

Çalış : Çalma işi.

Motor : Motosiklet. Akaryakıtla işleyen deniz aracı. Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren düzenek.

Dizel motoru : Ateşleme işi buji yerine havanın sıkıştırılması sonucu elde edilen ısıdan yararlanılarak yapılmış olan bir motor türü.

Dize : Şiirin satırlarından her biri, mısra.

Dizeleme : Dizelemek işi.

Dizelemek : Dize durumuna getirmek.

Dizeleştirme : Dizeleştirmek işi.

Dizeleştirmek : Dize durumuna getirmek.

Dizelge : Liste.

Yanma : Yanmak işi. Bir cismin oksijenle birleşmesi sırasında ortaya çıkan olayların tümü.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Oksijen : Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).

Atmosferik : Atmosferle ilgili, cevvi.

Basınç : Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik.

Sıcak : Hamam. Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı. Dostça olan, sevgi dolu. Isısı yüksek olan, çok ısınmış. Sıcak yer. Havadaki yüksek ısı.

Ulaşma : Ulaşmak işi.

Dizel yağı : (kimya)

Dizeleşme : Dizeleşmek işi.

Dizeleşmek : Dize durumuna gelmek.

Dizeleştirebilme : Dizeleştirebilmek işi.

Dizeleştirebilmek : Dizeleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Dizelgeleme : Bir rastlantılı örneklemede evren birimlerini tüketici olarak sayma ya da bir sayı vererek sıralama. dizem [İng . array] Verileri tek tek gözlemler biçiminde sıralayan ya da gözlemlerin sıklığını dile getirmeyen dizi. bk. sıklık dağıhmı.

Dizeli koşuk : Belli ölçülerle yapılan hece vurgularıyla sözcüklerinde belli bir uyum sağlanan koşuk.

Diğer dillerde Dizel anlamı nedir?

İngilizce'de Dizel ne demek? : adj. diesel

Fransızca'da Dizel : diesel [le]

Almanca'da Dizel : n. Diesel, Dieselmotor

Rusça'da Dizel : n. дизель (F), потаскуха (F)

adj. дизельный