Dizeleştirmek nedir, Dizeleştirmek ne demek

  • Dize durumuna getirmek

Dizeleştirmek tanımı, anlamı:

Dizel : Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor.

Dize : Şiirin satırlarından her biri, mısra.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Getirmek : Sağlamak. İleri sürmek. İletmek, bildirmek. Bir makama atamak veya seçmek. Gelmesini sağlamak. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Erişmek veya eriştiğini sanmak.

Diğer dillerde Dizeleştirmek anlamı nedir?

İngilizce'de Dizeleştirmek ne demek? : (-i durum ekiyle kullanılan fiil)