Doğalgaz dışsatımcı ülkeler forumu nedir, Doğalgaz dışsatımcı ülkeler forumu ne demek

Doğalgaz dışsatımcı ülkeler forumu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür.

İktisat terim anlamı:

Dünyadaki lider doğalgaz üreticilerinin çıkarlarını temsil etmek ve geliştirmek, üreticiler arasındaki iletişim düzeyini artırmak ve güçlendirmek, enerji piyasasının istikrarlı ve şeffaf bir biçimde işlemesini sağlamak, ayrıca üretici ve tüketiciler arasındaki işbirliğini geliştirmek gibi amaçlarla ilk kez 2001 yılında Tahran’da, Cezayir, Bolivya, Brune Darussalam, Mısır, Endonezya, İran, Libya, Malezya, Nijerya, Katar, Rusya Federasyonu, Trinidad ve Tobago, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezüella’nın asıl üye ve Norveç ile Ekvator Ginesi’nin de gözlemci olarak katılımıyla toplanan ve her yıl üretici ülkelerden birinde düzenli olarak tekrarlanan forum.

Doğalgaz dışsatımcı ülkeler forumu anlamı, tanımı

Foru : Otlak

Doğa : Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat. Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.

Doğal : Doğada olan, doğada bulunan. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi. Yapmacık olmayan. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. Katıksız, saf. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan.

 

Forum : Eski Romalılar zamanında, Roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan. Tartışma alanı. Toplu tartışma. Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Güçlendirmek : Güçlü duruma getirmek, güç kazanmasını sağlamak.

Geliştirmek : Gelişmesini sağlamak, gelişmesine yol açmak.

Güçlendirme : Güçlendirmek işi.

Geliştirme : Geliştirmek işi.

Federasyon : Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi. Aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliği.

İstikrarlı : Dengeli.

Toplanan : Toplama işleminde toplamı oluşturan sayılardan her biri.

Sağlamak : Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak.

 

Gözlemci : Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit. Gözlemevinde gözlem yapan kimse, rasıt. Teleskop. Bir konferans, kongre vb.ne katılan, genel olarak söz alma ve önerge verme hakkı olmayan, toplantıları kendi veya başkası adına izleyen kimse, müşahit. Bir karşılaşmayı izleyip kurallara uyulup uyulmadığını bildiren rapor yazmakla görevli kimse.

İletişim : Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon.

İstikrar : Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık, stabilizasyon. Yerleşme, oturma, stabilizasyon. Ödemeler dengesinde, istihdamda düzen, stabilizasyon. Denge, stabilizasyon.

Tüketici : Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı. Bitiren, mahveden.

Artırmak : Artmasını sağlamak, çoğaltmak. Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek. Herhangi bir davranışta ileri gitmek. Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Ekvator : Fındık, ceviz vb. meyvelerin ölçümünde kullanılan bir birim. Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı.

Diğer dillerde Doğalgaz dışsatımcı ülkeler forumu anlamı nedir?

İngilizce'de Doğalgaz dışsatımcı ülkeler forumu ne demek ? : the gas exporting countries forum, gecf