Doğrusal işlev nedir, Doğrusal işlev ne demek

Doğrusal işlev; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür.

Matematik'te terim anlamı:

[Bakınız: doğrusal gönderim].

Doğrusal işlev anlamı, kısaca tanımı

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım

Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. Yakın, yakınlarında. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde. Gerçek, hakikat. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Gerçek, yalan olmayan. Karşı yönünce. İki nokta arasındaki en kısa çizgi.

Doğrusal : Bir doğru ile ilgili olan. Bir doğruyu izleyen. Aynı doğruya ait olan.

İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.

Doğrusal işlevsel : [Bakınız: doğrusal biçim].

Doğrusal gönderim : E, F birer A-doğru-uzaysı olmak üzere her koşullarını gerçekleyen gönderimi, Anlamdaş. doğrusal dönüşüm, doğrusal işlev.

Gönderim : Birtakım bilgileri içeren, kişiden kişiye veya kurumlar arası bilginin geçişini sağlayan belge.

Gönderi : Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb. Yolcu etme, uğurlama.

Gönder : Bayrak direği. Üvendire. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.

Gönde : Göndermek.

Diğer dillerde Doğrusal işlev anlamı nedir?

İngilizce'de Doğrusal işlev ne demek ? : linear function