Doctor türkçesi Doctor nedir

 • Düzeltmek.
 • Yamamak.
 • Eğitim alanında kullanılır.
 • Doktor.
 • Doktorluk yapmak.
 • İyileştirmek.
 • Bir fakülteyi ya da yüksek okulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yüksek öğrenim aşamasına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir yapıtla gösterenlere verilen san.
 • Tahrif etmek.
 • Sağaltmak.
 • İleri gelen.
 • Gemi aşçısı.
 • Yapay balıkçı sineği.
 • Üzerinde oynama yapmak.
 • Hekim.
 • Hadım etmek.
 • Değiştirmek (kötü bir amaçla).

Doctor ile ilgili cümleler

English: "Everybody dies", said the usually witty doctor as he pulled the plug on his old friend.
Turkish: Eski arkadaşının fişini çekerken, "herkes ölür" dedi genellikle nükteci doktor.

English: A doctor is an expert in medicine.
Turkish: Bir doktor tıp alanında uzmandır.

English: A doctor examined Mr. Brown.
Turkish: Bir doktor Bay Brown muayene etti.

English: A doctor quickly cut off his left arm and stopped the heavy bleeding.
Turkish: Bir doktor derhal onun sol kolunu kesip çıkardı ve ağır kanamayı durdurdu.

English: A doctor should never let a patient die.
Turkish: Bir doktor, asla bir hastanın ölmesine izin vermemelidir.

Doctor ingilizcede ne demek, Doctor nerede nasıl kullanılır?

Doctor blade : Sıyırma bıçağı. Rakle bıçağı.

Doctor in charge : Nöbetçi doktor.

 

Doctor knife : Sıyırma bıçağı. Rakle bıçağı.

Doctor of divinity : Din doktorası yapmış kimse. Th.d. İlahiyat doktoru. Din alanında doktorasını tamamlamış kimse.

Doctor of jurisprudence : Üniversitede hukuk programı tamamlandıktan sonra verilen derece (ayrıca hukuki doktor). Hukuk bilimi doktoru. Üniversite hukuk derecesi.

Call a doctor : Doktor çağırın.

Country doctor : Köy doktoru.

Brain doctor : Beyin doktoru.

Eye doctor : Göz doktoru.

Ear doctor : Kulak doktoru.

İngilizce Doctor Türkçe anlamı, Doctor eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Doctor ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Demasculinized : Kısırlaştırmak. Erkeksilik özelliklerini ortadan kaldırmak. İğdiş etmek. Eril özelliklerini ortadan kaldırmak (demasculinise olarak da yazılır). (amerikan ingilizcesi) kısırlaştırmak.

Dignitary : Büyük adam. Yüksek mevkili kimse. Yüksek memur. Kodaman. Yüksek mevki sahibi. Ruhani lider. Mevki sahibi. Rütbe sahibi.

Fiddled : Dolandırmak. Dalavere yapmak. Vaktini boşa harcamak. Dalavere. Parmak tıkırdatmak. Keman çalmak. Aylaklık etmek. Ayrıntılarla ilgilenmek. Oyalanmak.

Abortionist : Kürtaj yapan kimse. Çocuk düşürten kimse. Düşük yaptıran kimse. Çocuk düşürme suçu faili. Kürtajcı.

 

Demasculinize : İğdiş etmek. (amerikan ingilizcesi) kısırlaştırmak. Eril özelliklerini ortadan kaldırmak (demasculinise olarak da yazılır). Kısırlaştırmak. Erkeksilik özelliklerini ortadan kaldırmak.

Cut : Kesmek. Pay. Kamçılamak. Kes. Topsuz giriş. Diş çıkarmak. Sapmak. Sulandırmak. İndirimli. Kesilmiş.

Theologian : İlahiyatçı. Kelamcı. Teolog. Tanrıbilimci.

Achievement tests : Başarı testleri. Bir öğrencinin ya da bir öğrenci topluluğunun belli bir konuda, genellikle belirli bir öğretim sonunda elde ettiği bilgi, beceri ve anlayışı ölçen testler. Başarı testi.

Palm off : Kazık atmak. Hileyle kabul ettirmek. Yutturmak. Üçkağıtla benimsetmek. Değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak. Kazıklamak. Kötü bir ürünü iyi gibi göstererek müşteriyi yutturmak. Kakalamak.

Inflicts : Vermek. Yüklemek. Atmak. Acı vermek. Çarptırmak. Çektirmek. Zorlamak. Uğratmak. Vurmak.

Doctor synonyms : house physician, theologizer, vet, medical extern, angiologist, doctor patient relation, gastroenterologist, medical man, medical intern, dr., gp, theologiser, primary care physician, doctor of the church, physician, general practitioner, doctored, academy, foists, doctors, defaces, castrating, medico, inflicting, topliner, active school, ameliorating, adjust, falsifies, arrange, allergist, resident physician, top line.

Doctor zıt anlamlı kelimeler, Doctor kelime anlamı

Break : Ağarmak. Kırılmak. Açmak. Bozdurmak. Bitmek. Yıkmak. Batmak. (ses) gitmek veya kısılmak. Bozmak. Sona ermek.

Worsen : Kötüleştirmek. Daha da kötüleştirmek. Daha kötü bir hale getirmek. Fenalaşmak. Gerilemek. Kötüye gitmek. Kötüleşmek. Kötüleşmek (hasta). Daha da kötü olmak. Beter etmek.

Doctor ingilizce tanımı, definition of Doctor

Doctor kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To apply remedies to. To practice physic. One skilled in a profession, or branch of knowledge. To repair. A learned man. To treat as a physician does. As, to doctor a sick man or a broken cart. A teacher.