Dokunaklı nedir, Dokunaklı ne demek

Dokunaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Etkili, insanın içine işleyen, müessir, patetik

"Dokunaklı" ile ilgili cümle

  • "Seni anlıyorum kızım, dedim. Aklıma daha dokunaklı bir söz gelmedi." - M. Ş. Esendal

Dokunaklı anlamı, tanımı:

Dokunaklılık : Dokunaklı olma durumu.

Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

Müessir : Etkili. Dokunaklı. Etken.

Patetik : Dokunaklı, etkili.

Dokunaklı ile ilgili Cümleler

  • Onun yüzü üzüntüsü yüzünden dokunaklıydı.
  • Ali dokunaklı, değil mi?
  • Ne dokunaklı!
  • Bu şarkı çok dokunaklı.
  • Sahne oldukça dokunaklıydı.
  • Yazı dediğin okunaklı, söz dediğin dokunaklı olacak.
  • Ali oldukça dokunaklı, değil mi?

Diğer dillerde Dokunaklı anlamı nedir?

İngilizce'de Dokunaklı ne demek? : adj. touching, pathetic, moving, biting, sour, acid, acidulous, affective, barbed, eloquent, expressive, incisive, mordant, poignant, pointed, pungent, scathing, speaking, trenchant

 

Fransızca'da Dokunaklı : touchant/e, blessant/e, acerbe, affectif/ve, aigu/ë, attendrissant/e, désarmant/e, incisif/ive, méchant/e, navrant/e, pathétique, piquant/e, poignant/e, sensible

Almanca'da Dokunaklı : adj. beleidigend, bewegt, eindrucksvoll, gefühlvoll, rührend

Rusça'da Dokunaklı : adj. трогательный, душераздирающий, сильнодействующий, забористый