Dokunulmaz nedir, Dokunulmaz ne demek

Dokunulmaz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Dokunulmaz" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." - Anayasa
  • "Dokunulmaz, yan bakılmaz, müstesna bir mahluktur." - Y. K. Karaosmanoğlu

Fransızca'da Dokunulmaz ne demek?:

intactile

Dokunulmaz anlamı, tanımı:

Dokunulma : Dokunulmak işi.

Dokunulmazlığını kaldırmak : Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişiye tanınan ilişilmez olma durumunu ortadan kaldırmak.

Dokunulmazlık : Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişilmez olma durumu. Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet.

Konut dokunulmazlığı : Belli hukuki şartların dışında, kişilere ait konutlara girilememesi, arama yapılamaması ve eşyaya el konulamaması hakkı.

Yasama dokunulmazlığı : Yasama organı üyelerinin, adli kovuşturmadan korunarak görevlerini serbestçe yapabilmelerini sağlayan anayasa ilkesi, teşrii masuniyet.

Sürülme : Piyasaya çıkarılma. Sürülmek işi.

Taarruz : Saldırı.

Korun : Üst derinin en dış tabakası.

Biçim : Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

 

Eleştiri : Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik. Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit. Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama.

El : Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü. Oba, aşiret. İskambil oyunlarında oynama sırası. Ülke, yurt, il. Sahiplik, mülkiyet. Halk, ahali. Yakınların dışında kalan kimse, yabancı. İskambil oyunlarında her bir tur. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü. Kez, defa.

Hiçbir : Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz.

Dokunulmazlık verme : Bir bulgucuya birçok konularda verilen koruma ayrıcalığı.

Dokunulmaz ile ilgili Cümleler

  • Tom'un dokunulmazlığı var.
  • Dokunulmazlığım var.
  • Onlar ayrı ve dokunulmazdır.
  • Yıllardan beri dokunulmaz bazı tabular yıkıldı.
  • Dokunulmazlığı alamadım bu benim yaşayamayacağım anlamına mı gelir?
  • Parlamenter dokunulmazlık tartışmalı bir konudur.

Diğer dillerde Dokunulmaz anlamı nedir?

İngilizce'de Dokunulmaz ne demek? : adj. sacrosanct, untouchable

Fransızca'da Dokunulmaz : intangible, intouchable, inviolable, tabou

Almanca'da Dokunulmaz : adj. immun

Rusça'da Dokunulmaz : adj. неприкосновенный