Dolandırıcılık nedir, Dolandırıcılık ne demek

  • Dolandırıcı olma durumu, ayyarlık
  • Dolandırıcının yaptığı iş.

"Dolandırıcılık" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bankaları büyük mikyasta kurulan dolandırıcılık dolabı sanırdı." - Ö. Seyfettin

Dolandırıcılık tanımı, anlamı:

Dolandırıcı : Birini aldatarak mal veya parasını alan kimse, ayyar, tokatçı.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Ayyarlık : Dolandırıcılık.

Olma : Olmak işi.

İş : Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Sürme. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke.

Dolandırıcılık ile ilgili Cümleler

  • Birkaç yıl önce, bu kitap bir dolandırıcılık olarak ortaya çıkmıştır.
  • Bu bir dolandırıcılık.
  • O dolandırıcılıktan suçludur.
  • Akademik dolandırıcılık, çoğu insanın düşündüğünden muhtemelen daha yaygındır.
  • Banker dolandırıcılık suçundan hapse girdi.

Diğer dillerde Dolandırıcılık anlamı nedir?

İngilizce'de Dolandırıcılık ne demek? : n. racket, swindle, cheat, confidence trick, confidence game, deceitfulness, double-dealing, charlatanry, deceit, do, frame up, fraud, grift, jugglery, knavery, plant, ramp, roguery, skin game, take in

 

Fransızca'da Dolandırıcılık : escroquerie [la]

Almanca'da Dolandırıcılık : n. Betrug, Defraudation, Gaunerei

Rusça'da Dolandırıcılık : n. мошенничество (N), афера (F), надувательство (N)