Dolay kutupsal nedir, Dolay kutupsal ne demek

Dolay kutupsal; bir gök bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kutup yakınında olan

Dolay kutupsal tanımı, anlamı:

Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar.

Kutup : Elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri. Bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse. Gök küresinin, dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri. Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri. Birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri. Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri.

Kutu : İnce tahta, mukavva, teneke, plastik vb.nden yapılmış, genellikle kapaklı kap. Elektrik veya telefon tellerinin toplanıp bağlandığı kap. Bir kimsede, bir yerde, bir şeyde iyi veya kötü bir özelliğin fazlalığını belirten bir söz. Bu kabın alabildiği miktarda olan.

Yakın : Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmadan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Uzak olmayan yer. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Aralarında sıkı ilgi bulunan.

Dolay kutupsal yıldız : (astronomi)