Dolaylı nedir, Dolaylı ne demek

Dolaylı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta, endirekt

"Dolaylı" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Sözler ve eylemler birincil anlamlarını yitirdiler, her şey dolaylı yollardan bir başka şeyin göstergesi hâline geldi." - E. Şafak

İngilizce'de Dolaylı ne demek? Dolaylı ingilizcesi nedir?:

indirect

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Erzincan şehrinde, Çatalçam nahiyesine bağlı bir yer. Kars şehri, Digor ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Trabzon şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Van ilinde, Kırkgeçit nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Dolaylı kısaca anlamı, tanımı:

Dolaylı anlatmak : Anıştırmak, ima etmek.

Dolaylı özne : Sözde özne.

Dolaylı tümleç : Fiilin anlamını bütünleyen ve yönelme, kalma, çıkma durumlarından birinde bulunan veya edat alan tümleç.

Dolaylı vergi : Yükümlüsü önceden bilinmeyen, malı satın alanı yükümlendiren, tüketiciden alınan vergi.

Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar.

Vasıtalı : Araçlı. Dolaylı.

Endirekt : Dolaylı.

Dolaylı adlama : (Söz sanatı terimi) Bir cins ismiyle özel bir adı veya özel bir adla bir cinsi anlatma yolu. Peygamberin zamanında. Hoca merhumun fıkraları. O, ne yezittir o. Firavunluğu tuttu, gibi.

 

Dolaylı adresleme : Adresin ya da adresi oluşturan değerlerden birinin değer olarak verilmeyip bunun saklandığı bellek yeri adresinin belirtildiği adresleme biçimi.

Dolaylı anlatım : Bir sözün olduğu gibi kelimesi kelimesine değil de konuşan veya yazan tarafından kip ve şahıs değişikliğine uğratılarak dolaylı şekilde ve bir rapor tekniği içinde aktarılması: Bu akşamki davete katılamıyorum, dedi, sözünün Bu akşamki davete katılamayacağını bildirdi, şekline sokulması; Gelecek yıl kongre yapılıp yapılmayacağını sordu. Bize, vereceğimiz kararlarda çok etraflı düşünmemiz gerektiğini hatırlattı vb. bk. dolaysız anlatım. Roman, öykü gibi türlerde olayların yazar ağzından anlatılması.

Dolaylı arakazanç : İki ülke arasında, üçüncü bir ülke parası üzerinden yapılan döviz işlemlerinden sağlanan arakazanç.

Dolaylı aşınma payı : Alacaklı sayışımda belirli bir oranla toplanan aşınma payı.

Dolaylı aydınlatma : Aydınlatılacak düzleme, ışık akılarının yalnızca %0 ile %10 arasında bir oranını gönderen ışıklıklarla yapılan aydınlatma.

Dolaylı çıkarım : Kavramlar arasındaki ilişkilere dayanarak birtakım yargılara varma ve bu yargıların yardımıyla anlam ve sonuç çıkarma.

 

Dolaylı ile ilgili Cümleler

  • Dolaylı konuşmayı kes.
  • İzlandaca bir cümlenin İngilizce çeviri varsa, ve İngilizce cümlenin Savahili dilinde bir çevirisi varsa, öyleyse dolaylı olarak, bu, İzlandaca cümle için bir Savahili çeviri sağlayacaktır.
  • Gri çeviriler dolaylı çevirilerdir. Diğer bir deyişle, onlar çevirilerin çevirileridir, ve ana cümlenin çevirileri değil ( ana cümle büyük harflerle yazılmış cümledir).
  • Onu dolaylı olarak anlatıyorsun, değil mi?

Diğer dillerde Dolaylı anlamı nedir?

İngilizce'de Dolaylı ne demek? : adj. indirect, circuitous, mediate, constructive, oblique, remote, roundabout, secondhand

Almanca'da Dolaylı : adj. mittelbar

Rusça'da Dolaylı : adj. косвенный