Dominance türkçesi Dominance nedir

 • Etki altına alma.
 • Veterinerlik alanında kullanılır.
 • Üstünlük.
 • Tahakküm.
 • Nüfuz.
 • Başat olan şey.
 • Egemenlik.
 • Güç.
 • Allel gen çiftlerinden birinin diğeri üzerine etkisini tam veya kısmen göstermesi. hakimiyet, salahiyet, tahakküm, üstünlük, başatlık.
 • Baskınlık.
 • Dominans.
 • Başatlık.
 • Hakimiyet.

Dominance ingilizcede ne demek, Dominance nerede nasıl kullanılır?

Apical dominance : Gövdenin uç meristemi (uç tomurcuğu) ile lateral tomurcukların büyümesinin önlenmesi. Apikal dominans. Tepe tomurcuğu baskınlığı.

Cerebral dominance : Serebral baskınlık. Beyin baskınlığı.

Incomplete dominance : Alel genlerden birinin etkisi, diğerini tam olarak önleyemediği zaman ortaya çıkan baskınlık durumu. sığırlarda siyah renk beyaza eksik başları olduğu için siyah x beyaz melezlerinde vücut siyah, fakat kuyruk ucu, karın ve alında beyaz lekeler bulunur. Eksik baskınlık.

Law of dominance : Başatlık yasası. Baskın karakter kanunu.

Principle of dominance : Baskınlık ilkesi.

Dominant factor : Başat öge. Başat öğesi. Başat etken.

Dominant closed loop poles : Baskın kapalı döngü kutupları.

Codominance : Kodominans. Heterozigotlarda her iki alel çiftinin de etkisini göstermesi. sonuçta fenotipte homozigot karakterlerin her ikisi de görülür. örnek: ab kan grubundaki insanlarda hem ıa hem de lb kodominant genlerinin her ikisinin de fenotipik etkisi görülür. Heterozigot bir bireyde bir allel çiftinin her ikisinin de kendini ifade etme durumu. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Eşbaskınlık. Kodominantlık.

 

Dominant : Dominant. Nüfuzlu. Baskın karakter. Etken. Hükmeden. Başat karakter. Galip. Tesirli. Yüksek. Hakim.

Pseudodominance : Yalancı dominantlık. Dominant genleri taşıyan bir kromozom parçasının kaybedilmesi durumunda, çekinik alellerin etkilerini fenotipte dominantmış gibi göstermeleri.

İngilizce Dominance Türkçe anlamı, Dominance eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dominance ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Clouts : Vurmak. İndirmek. Paçavra. Patlatmak. Torpil. Prestij. İndirmek (argo terim). Etki.

Ascendence : Soy. Yukarı çıkma. Kontrol.

Clout : Vurmak. Paçavra. Darbe. Çakmak. Patlatmak. Yapıştırmak. Torpil. İndirmek. Etki. Prestij.

Advantage : Fayda. Menfaat. Yarar. İyilik. Futbol, bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır. Bir kişi, nesne, durum ya da koşuldan yana olan, başarı ya da kazançta yardımı dokunan olumlu özellikler, bkz.götürü. Benzerlerine göre daha yüksek bir konumda olma. Kendisine yapılan kural dışı davranışlara karşın, topu rahatlıkla kullanabilen ve süren oyuncunun durumu. Üstünlük sağlayan şey. Avantaj.

Absolutism : Mutlakiyet. Mutlakçılık. Mutlakiyetçilik. Hükümdarın, tüm siyasal erki elinde bulundurduğu yönetim biçimi. Absolutizm. Tarih, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Saltçılık. Mutlakıyet. Mutlak idare rejimi.

 

Austere : Yalın. Ciddi. Çetin zor. Rahatsız. Özdenetimli. Sade. Süssüz. Katı.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Mastery : Hüner. İdare. Uzluk. Hüküm. Üstatlık. Ustalık. Maharet.

Diffusions : Yayınma. Difüzyonizm. Yayın. Difüzyon. Yayılma. Dağıtım. Dağılma. Diffüzyon. Yayınım.

Dominance synonyms : bodily property, despotism, dominations, abamectin, eligibility, predominance, imperiums, abilities, abdominal pain, imperium, championship, control, abdominal palpation, a crochordon, dom, preponderance, capabilities, access, importance, a c syndrom, domino, birr, abattoir, supremacy, dominions, rule, distinction, ascendancy, abdominal distention, predomination, ascendency, abdominal ovariectomy, capability.

Dominance ingilizce tanımı, definition of Dominance

Dominance kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Ascendency. Authority. Predominance.