Donanım nedir, Donanım ne demek

Donanım; bir denizcilik terimidir.

"Donanım" ile ilgili cümleler

  • "Elektrik donanımı."

Donanım hakkında bilgiler

Donanım, bir iş ya da görevin yapılması için sahip olunan alet-edevat, (eski dilde teçhizat) demektir. Günlük kullanımda bu sözcük genellikle bilgisayar donanımı kavramını çağrıştırır.

Donanım ile ilgili Cümleler

  • Daha iyi ve daha donanımlı bir insan olmak isterdim.
  • O donanımla ilgilenir.
  • Bu hastanenin birçok yeni donanımı var.
  • Gerekli donanımın listesi burada mevcut.

Donanım tanımı, anlamı:

Bilgisayar : Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

Donanım kilidi : Bilgisayarda bazı programların izinsiz kullanılmasını engelleyen kilit.

Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

Yelken : Yelkenli. Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü.

Parça : Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Müzik eseri. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Pasaj. Nesne. Tane.

 

Halat : Pamuk, kenevir, Hindistan cevizi gibi bitkisel liflerin veya çelik tellerin sarılmasıyla oluşan kolların bir arada bükülmesiyle elde edilen kalın ip.

Makara : Sürme kapak rayları üzerinde hareket edecek biçimde metal veya plastikten yapılmış değişik tiplerdeki sürme kapak aleti. Bir yükün yukarıya kaldırılmasını sağlayan araç. Ağır yüklerin kaldırılma ve indirilmesinde kullanılan, birbirine paralel iki veya daha çok tabla arasında dönen, kenarı çepeçevre oluklu tekerlek veya tekerleklerden oluşmuş mekanik alet. Üzerine iplik, tel, şerit vb. sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir, bobin.

Manevra : Geminin bir yere yanaşmak veya bir yerden çıkmak için yaptığı hareket. Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi. Hareket, gidiş geliş. İstenilen amaca ulaşmak için tutulması gereken yol. Tatbikat. Lokomotifin, katar katmak veya katar dağıtmak için ileri geri giderek hattan hatta geçmesi.

Araç : Taşıt. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta.

Görev : Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. İşlev. Resmî iş, vazife.

 

Tesisat : Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem, donanım.

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Bu sayı kadar olan. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ancak, yalnız. Tek. Sadece. Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Beraber. Sayıların ilki. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bir kez.

Fiziksel : Fizikle ilgili olan. Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki.

Diğer dillerde Donanım anlamı nedir?

İngilizce'de Donanım ne demek? : n. accoutrements, rigging, appointments, rig, equipment, furnishing, hardware, accoutrement, equipage, gear, implement, tackle

Fransızca'da Donanım : fourniment [le]

Almanca'da Donanım : n. Armatur, Ausrüstung

Rusça'da Donanım : n. оборудование (N), арматура (F), такелаж (M), оснастка (F)

adj. арматурный