Donate türkçesi Donate nedir

  • Bağışlamak.
  • Teberru etmek.
  • (para vb) bağışlamak.
  • Vermek.
  • Bağışta bulunmak.
  • Hibe vermek.
  • Hediye etmek.
  • Bağış yapmak.

English: Ali wants to donate money.
Turkish: Ali para bağışlamak istiyor.

English: Ali might be willing to donate some money.
Turkish: Ali biraz para bağışlamak için istekli olabilir.

English: He wants to donate money.
Turkish: Para bağışlamak istiyor.

English: Ali told me it would be easy to persuade Mary to donate some money.
Turkish: Ali bana Mary'yi biraz para bağışlaması için ikna etmenin kolay olacağını söyledi.

English: Ali twisted Mary's arm and she agreed to donate some money to our charity.
Turkish: Ali Mary'nin kolunu büktü ve o hayır kurumumuza biraz para bağışlamayı kabul etti.

Donate money : Bağış parası. Belirli bir amaç uğruna bağışlanmış para. Bağışlanmış para. Para bağışlamak.

Donated : Bağış olarak verilen. Hibe edilmiş. Bağışlamak. Bağışta bulunmak. Bağışlanmış. Vermek. Hediye etmek.

Donatee : Bağış alan kimse. Kendisine bağışta bulunulan kimse. Bağış alan kişi.

Donates : Vermek. (para vb) bağışlamak. Bağışlamak. Hediye etmek. Bağış yapmak. Hibe vermek. Teberru etmek. Bağışta bulunmak.

 

Odonate : Yusufçuk ve kız böceği cinsine ait iki çift zarsı kanatları olan büyük yırtıcı su böceği.

Donatism : 4 yüzyılda kuzey afrika'da geliştirilen sadece günahsız hayat yaşayan olanların kiliseye ait olduklarını ya da ayinler yerine getirebildikleri ve ayinin geçerliliği onu yerine getiren rahibin ahlaki yapısına bağlı olduğunu savunan dini akım. Donatizm.

Donation : Ata. Bağışlama. Teberru. Hediye. Yardım. Bir kimsenin, kuruluşun veya ülkenin ayni ya da nakdi varlıklarını bir başka kişi, kurum veya ülkeye karşılıksız olarak devretmesi. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Hibe. Atiyye. Bir kişinin malını karşılıksız olarak bir başka kişiye vermesi.

Donatio : Bağışlama. Bağış.

Donative : Bağış. Bağışa ait. Yardım. Hediye.

Donations : Hibe. Bağışlama. Hayrat. Bağış. Yardım.

Sözcükler, direkt olarak Donate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Donated : Hibe edilmiş. Bağışlanmış. Bağış olarak verilen.

Ascribe : Yormak. Yüklemek. Yakıştırmak. Üstüne atmak. İsnat etmek. Hamletmek. Ayırmak. -e yormak. Atfetmek.

Absolving : Allah adına günahı affetmek. Temize çıkarmak. Aklamak. Kurtarmak. Affetmek. Arılamak. Tenzih etmek. Beraat ettirmek. Suçunu bağışlamak.

Assigns : Bağlamak. Belirlemek. Devretmek. Devredilen. Göreve seçmek. Tahsis etmek. Feragat edilen. Atamak. Saptamak.

Accorded : Uyum sağlamak. Uymak. Bağdaşmak.

Contribute : Yazı hazırlamak. Katkı yapmak. -de payı olmak. Katkıda bulunmak. Neden olmak. Yazmak. Yardım etmek. Katkı koymak. Katılmak.

 

Absolve : Allah adına günahı affetmek. Kurtarmak. Aklamak. Arılamak. Beraat ettirmek. Suçunu bağışlamak. Affetmek. Temize çıkarmak. Tenzih etmek.

Offer a sacrifice : Kurban etmek. Fedakarlıkta bulunmak.

Allowing : Fikrinde olmak. İmkan vermek. İzin verilen. Kabul etmek. Hesaba katmak. Koyvermek. Bırakmak. İndirim yapmak. Ayırmak. Düşünmek.

Donate synonyms : indowed, settle upon, condoning, concedes, contribute to, administer, make somebody a present of, bestow, condoned, bestows, contributes, condones, endow with, absolved, endow, gave, give, contributed, allow, bestowed, concede, gives, subscribe to, bestowing, pledge, accords, give away, indows, donates, affording, condone, indow, absolves.

Donate ingilizce tanımı, definition of Donate

Donate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To give. To present. As, to donate fifty thousand dollars to a college. To bestow.