Donates türkçesi Donates nedir

  • Bağışlamak.
  • Vermek.
  • Bağışta bulunmak.
  • Bağış yapmak.
  • Teberru etmek.
  • Hediye etmek.
  • (para vb) bağışlamak.
  • Hibe vermek.

Donates ile ilgili cümleler

English: Ali donates half his salary to his favorite charity.
Turkish: Ali maaşının yarısını sevdiği hayır kurumuna bağışlıyor.

Donates ingilizcede ne demek, Donates nerede nasıl kullanılır?

Donate money : Para bağışlamak. Belirli bir amaç uğruna bağışlanmış para. Bağışlanmış para. Bağış parası.

Donate : Teberru etmek. Vermek. (para vb) bağışlamak. Hediye etmek. Bağışta bulunmak. Bağışlamak. Hibe vermek. Bağış yapmak.

Donated : Bağış olarak verilen. Hediye etmek. Bağışta bulunmak. Bağışlamak. Vermek. Hibe edilmiş. Bağışlanmış.

Donatee : Bağış alan kimse. Bağış alan kişi. Kendisine bağışta bulunulan kimse.

Odonate : Yusufçuk ve kız böceği cinsine ait iki çift zarsı kanatları olan büyük yırtıcı su böceği.

Donative : Bağış. Hediye. Bağışa ait. Yardım.

Donatives : Bağışa ait. Bağış. Yardım. Hediye.

Donations : Yardım. Bağış. Hibe. Bağışlama. Hayrat.

Donatist : Donatizm ile ilgili. Donatizm yanlısı.

Donatism : Donatizm. 4 yüzyılda kuzey afrika'da geliştirilen sadece günahsız hayat yaşayan olanların kiliseye ait olduklarını ya da ayinler yerine getirebildikleri ve ayinin geçerliliği onu yerine getiren rahibin ahlaki yapısına bağlı olduğunu savunan dini akım.

 

İngilizce Donates Türkçe anlamı, Donates eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Donates ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Christianity : İsa peygamberin kurduğu, kimi mezheplere bölünen din. Hıristiyanlık.

Subscribes : Katkıda bulunmak. Yatırmak. Bağış olarak vermek. Abone olmak. Onaylamak. Altına yazmak. Katılmak. Abone etmek. İmza etmek.

Present : Bugünkü. Şu anki. Şimdiki. Şimdiki zaman. Armağan. Tanıştırmak. Takdim etmek. Sunmak. Sahnede göstermek.

Absolves : Temize çıkarmak. Arılamak. Suçunu bağışlamak. Aklamak. Tenzih etmek. Beraat ettirmek. Affetmek. Kurtarmak. Allah adına günahı affetmek.

Assign : Atamak. Göreve seçmek. Tahsis etmek. Bir işe koymak. Ferağ etmek. Saptamak. Pay olarak vermek. Görev vermek. Ayırmak.

Affords : Çıkışmak. Gücü yetmek. Karşılamak (parasal olarak). Zamanı olmak. Parası yetmek. Bulabilmek. Satın almaya gücü yetmek. Zaman ayırabilmek. Göze almak.

Bestowing : Sunmak. Bahşetmek. (hak) tanımak. Yerine koymak.

Contribute : Yardım etmek. Yazı vermek. Yazı hazırlamak. Katkıda bulunmak. Yazmak. Neden olmak. -de payı olmak. Vermek (bağış olarak).

Allows : İtiraf etmek. Fikrinde olmak. Ayırmak. İzin vermek. İndirim yapmak. Bırakmak. Koyvermek. Göz önüne almak. İmkan vermek. Kabul etmek.

Make somebody a present of : Armağan etmek.

Donates synonyms : christian religion, afforded, subscribe to, settle upon, affording, accorded, contributed, accord, concede, offer a sacrifice, condones, give, indows, endow with, condone, pledge, gift, allow, ascribe, kick in, donating, gave, bestows, administer, conceded, condoned, assigns, subscribing, give as a gift, administers, absolving, attribute, absolve.

Donates zıt anlamlı kelimeler, Donates kelime anlamı

Donates antonyms : de ionate.