Donation türkçesi Donation nedir

 • Bir kimsenin, kuruluşun veya ülkenin ayni ya da nakdi varlıklarını bir başka kişi, kurum veya ülkeye karşılıksız olarak devretmesi.
 • Bağış.
 • İane.
 • Yardım.
 • Bir kişinin malını karşılıksız olarak bir başka kişiye vermesi.
 • Ata.
 • Bağışlama.
 • Teberru.
 • Para yardımı. belirli konular üzerinde yapılacak işlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere yapılan para yardımı.
 • Atiyye.
 • Hibe.
 • Hediye.
 • Vakıf.
 • İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.

Donation ile ilgili cümleler

English: Admission is free, but donations are welcome.
Turkish: Giriş ücretsiz ama bağış kabul edilir.

English: Certain religions are against organ donation.
Turkish: Bazı dinler organ bağışına karşıdır.

English: Ali made a big donation to the hospital.
Turkish: Ali hastaneye büyük bir bağış yaptı.

English: Are there any religions that don't permit organ donation?
Turkish: Organ bağışına izin vermeyen hiç din var mı?

English: How big was your donation?
Turkish: Bağışın ne kadar büyüktü?

Donation ingilizcede ne demek, Donation nerede nasıl kullanılır?

Blood donation : Kan bağışı. Kan desteği.

Donations : Hayrat. Bağışlama. Hibe. Bağış. Yardım.

Condonation : Telafi. Hoş görme. Göz yumma. Görmezden gelme. Hoşgörme.

 

Condonations : Hoşgörme. Telafi. Göz yumma. Hoş görme.

Donatio : Bağış. Bağışlama.

Donatives : Hediye. Bağış. Bağışa ait. Yardım.

Donating : Bağışta bulunma. Hediye etmek. Bağışlama. Bağışlamak. Bağışta bulunmak. Vermek.

Donate money : Belirli bir amaç uğruna bağışlanmış para. Bağışlanmış para. Bağış parası. Para bağışlamak.

Donatist : Donatizm ile ilgili. Donatizm yanlısı.

Donate : Hibe vermek. Bağış yapmak. (para vb) bağışlamak. Bağışta bulunmak. Vermek. Hediye etmek. Bağışlamak. Teberru etmek.

İngilizce Donation Türkçe anlamı, Donation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Donation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Backing : Arka parça. Onay. Destek. Kayırma. Sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Takviye. Dip fotoğrafı. Arkalık. Fon müziği. Dip bezemi olarak, kullanılan, son derecede büyültülmüş fotoğraf.

Boons : Nimet. Neşeli. Lütuf. İyilik. Rahatlık. İhsan.

Auspices : Gözetim. Koruma. Bir araştırmanın gerçekleşmesine ön ayak olan ve sorumluluğunu üstlenen kişi ya da kurum. İyilik. Üstlenici. Nezaret. Destek. Himaye.

Ancestry : Nesep. Sülale. Atalık. Soy. Ecdat. Bireyin kan ve dünürlük ilişkileri ile bağlı bulunduğu ve zaman olarak kendinden önce yaşamış olan aile ve yakınlık kümesi üyeleri. bir toplumsal küme ya da toplumun geçmiş kuşakları. Atalar.

Free gift : Promosyon. Karşılıksız hediye.

Backups : Yedek. Destek. Yedekler. Trafik sıkışıklığı.

Antecessor : Öncel. Müjdeci. Önde giden kimse. Selef.

Awarding : Bağış etme (ödül). Ödül verme. Ödüllendirme.

 

Grant : Feragatname. Kabul etmek. Bağışlamak. Nasip etmek. Varsaymak. Teslim etmek. Vermek. Nasip. İmtiyaz. Tahsisat.

Benefaction : Hayır. Sadaka. İyilik. Hayır işine bağışlanan para. Nimet. Hayır işine para bağışlama. İhsan.

Donation synonyms : political contribution, political donation, pious foundation, conferring, donatio, alimentary toxic aleukia, lagniappe, answer wizard, forbears, elder, beneficence, charitable institution, charity, ancestors, forgive, present, gratuities, largesse, bounties, gift, forgave, grant in aid, gratuity, gifting, endowment, benevolence, donations, bounty, backup, in the know, cumshaws, forgivingness, contributions.

Donation ingilizce tanımı, definition of Donation

Donation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of giving or bestowing. A grant.