Dorp türkçesi Dorp nedir

  • Köy.
  • Küçük köy.
  • Bucak.
  • Güney afrika'da köy.

Dorp ile ilgili cümleler

English: When the body is touched, receptors in the skin send messages to the brain causing the release of chemicals such as endorphins.
Turkish: Vücuda dokunulduğunda, derideki reseptörler beyne endorfin gibi kimyasalların salınmasına neden olan mesajlar gönderir.

Dorp ingilizcede ne demek, Dorp nerede nasıl kullanılır?

Dorper sheep : Dorperkoyunu. Güney afrika’da bulunan, geliştirilmesinde dorset horn ve blackheaded persian koyunları kullanılmış olan, boynuzsuz, iyi vücut uzunluğu ve kısa yapağıya sahip, fertilitesi çok yüksek olan karakteristik özelliği başın siyah olması olan ancak beyaz da olabilen, eti için yetiştirilen koyun ırkı.

Endorphin : Opiyaterjik almaçlar aracılığında mss’de etki oluşturarak başta ağrı kesilmesi olmak üzere bir çok görevi olan, alfa, beta ve gama endorfin ile enkefalin, metenkefalin ve löenkefalin gibi çeşitleri bulunan peptit yapılı fizyolojik bileşikler, endojen opioit peptit. Endorfin.

Endorphins : Vücutta doğal olarak bulunan ve vücudun acıya direnç eşiğini artıran bir uyuşturucuya benzeyen iki veya daha fazla amino asitten oluşan bileşik. Endorfin. Endorfinler. Endorfin hormonu. Bağırsak, beyin ve hipofiz bezinde meydana gelen, opyum reseptörlerine bağlanarak uyuşturucu maddeyi taklit eden, enkefalinlerle beraber endojen opyumlar olarak da bilinen bir grup peptit.

 

Dor beetle : Büyük bir bok böceği. Büyük bir gübre böceği.

Bat dor dance company : İsrailli bir dans şirketi. Bat-dor dans şirketi.

Dorcas : Kadın ismi. Dişi karaca.

Dor : Pislik böceği. Bokböceği.

Dorada : Yunus.

Dorian : Dorlara ait. Doris'li kimse.

Dorado : Yunus. Cennet. Büyük ve parlak renkli bir balık.

İngilizce Dorp Türkçe anlamı, Dorp eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dorp ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bourg : Kasaba. Müstahkem kasaba. Ortaçağda fransız pazar kasabası.

Rowboat : Kayık. Kürekli bot. Küçük sandal. Sandal. Patalya. Sıra kürekli kayık. Küreklerle ileri götürülen küçük tekne.

Small village : Çok küçük popülasyona sahip köy. Minik köy.

Burgs : Kasaba.

Pike perch : Uzunlevrek. Levrek (uzun) (zooloji terimi).

Tholepin : Kürek ıskarmozu.

Village : Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri ya da nüfus yoğunluğu yönünden kentten ayırt edilen, genellikle tarımsal uğraşıda bulunmak gibi işlevlerle ayrımlaşan ve belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu yaşamı yansıtan yerleşme birimi. Şehir ve kasabalardan küçük ama kalıcı yerleşim birimi. Küçük belediye. Genellikle, geniş anlamda tarımla uğraşan, toplum bütünü ile ilişkileri az ve eşgüdülmemiş olan, toplumsal çevreden çok doğal çevreyle ilişki içinde bulunan, az sayıda ailelerden kurulu, anamalcı düzen öncesi özellikleri gösteren, azçok özerk topluluk. Değersiz. Belli bir adı, okul, cami, muhtarlık vb. toplumsal ve dinsel kuruluşları, komşu köyden ayrıldığı sınırları, tarla, otlak ve korusu bulunan, halkının yaşamı aşağı yukarı tümüyle toprağa bağlı olan yerleşim biçimi. Kalitesiz. Birbirleriyle akraba olan ya da olmayan birden çok ailenin bir araya gelerek tarım yapmaya ya da hayvan yetiştirmeye elverişli yerey parçasının bir köşesinde kurdukları, alan ve sokaklar çevresinde toplanan küçük ya da büyük, dağınık ya da toplu yapılarla, bunların eklentilerinden oluşan evrensel ve geleneksel yerleşme yeri. bk. köylü, köy topluluğu, akraba. Coğrafya, sosyoloji alanlarında kullanılır.

 

Dinghy : Bot. Ufak gezinti sandalı. Küçük bir tekne. Filika. Lastik bot. Patalya. Kauçuk sandal. Genellikle gemilerin çektiği küçük sandal. Dingi. Sandal.

Dorp synonyms : blue pickerel, blue pikeperch, blue pike, cross thwart, strizostedion vitreum glaucum, stizostedion vitreum, blue walleye, jack salmon, walleyed pike, subdistricts, subdistrict, burg, angle, boroughs, thole, borough, rustic, settlement, walleye, small boat, thorp, settlements, rural, country, district, countries, hamlet, rowlock, thwart, nook, peg, wherry, hamlets.

Dorp zıt anlamlı kelimeler, Dorp kelime anlamı

Unsatisfactory : İstenilen düzeyde olmayan. Sudan. Umulan sonuçları vermeyen. Tatmin etmeyen. Kifayetsiz. Kafi gelmeyen. Yetersiz. Tatminkar değil. Tatmin edici olmayan. İstenildiği gibi olmayan.

Dorp antonyms : soft finned fish.

Dorp ingilizce tanımı, definition of Dorp

Dorp kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A hamlet.