Dose türkçesi Dose nedir

 • Kamışı kırma.
 • Bir defada verilen ilaç miktarı.
 • Dozlamak.
 • Doz.
 • Cinsel hastalık kapma.
 • Belli bir dozda ilaç vermek.
 • Belirli bir dozda ilaç.
 • Dozunu ayarlamak.
 • Düze.
 • Bir parça.
 • Belli ölçüde ilaç vermek.
 • Veterinerlik alanında kullanılır.
 • Miktar.
 • İstenilen etkiyi oluşturan ilaç miktarı.

Dose ile ilgili cümleler

English: Double the dose.
Turkish: Dozunu ikiye katla.

English: It's time you had a dose of your medicine.
Turkish: İlacından bir doz almanın zamanı geldi.

English: The patient received two doses of medicine.
Turkish: Hasta iki doz ilaç aldı.

English: I knew I should've given you a stronger dose.
Turkish: Sana daha güçlü bir doz vermem gerektiğini biliyordum.

English: Please be sure to take one dose three times a day.
Turkish: Lütfen günde üç kez bir doz aldığından emin ol.

Dose ingilizcede ne demek, Dose nerede nasıl kullanılır?

Dose cribbing : Yığma bağ.

Dose dependent kinetic : Dozun artmasıyla ilacın uğradığı farmakokinetik olayın hızı ve boyutu arasındaki lineer ilişkinin, olayın doygunluğa erişmesi sonucu kaybolması veya doğrusal olmayan duruma gelmesi. Doza bağımlı kinetik.

Dose equivalent : Doz eşdeğeri. Bir dokunun belirli bir noktasındaki soğrulmuş dozun (d) nitelik etkeninin (q) ve diğer değiştirici etkenlerin (n) çarpımından oluşan değer (h). (h = d.q.n) doz eşdeğer birimi sievert (sv)'dir. eski birimler rem ve milirem'di. 1 sv=100rem=1j. kg¯1.

 

Dose equivalent limit : Doz eşdeğer sınırı. Vücudun tamamı ya da bir bölümü için, doz eşdeğerinin kabul edilebilir en üst düzeyi.

Dose equivalent rate : Dt zaman aralığındaki doz eşdeğeri dh'nin, dt'ye bölümü (h). (h =dh / dt) doz eşdeğer debi birimi sievert (sv)'dir.1 sv. s¯1 = 100rem. s¯1 = 1 j.kg¯1. s¯1. Doz eşdeğer debisi.

Infectious dose 50 : Patojen etkenin, bir deney grubunun % 50’sini enfekte etmesi için gerekli olan dozu, ıd50, ortalama enfeksiyon dozu. Enfeksiyöz doz 50.

Ion dose rate : Çok kısa süreli bir zaman aralığında oluşan iyon dozu artışının, bu zaman aralığına bölümü. İyon doz debisi.

Absorbed dose rate : Soğrulmuş doz debisi. Dt zaman aralığında soğrulan dd doz debisinin, dt'ye bölümü (d). d= dd/dt.

Dose rate meter : Doz hızı ölçer. Doz derecesi ölçeri.

Dose fractionation : Doz bölüntüsü. Işınım dozunun bir zaman dilimi içinde, iki ya da daha çok parçaya bölünerek uygulanması. Işın dozunun bölümlere ayrılması.

İngilizce Dose Türkçe anlamı, Dose eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dose ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A bit : Biraz. Az.

Abdomen : Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde). Abdomen. Batın. Böcek gövdesinin alt kısım.

Pill : Sıkıntı. İzmarit. Oral kontraseptif. Toz veya yarı katı durumdaki ilaçların bağlayıcı maddelerle karıştırılıp hamur haline getirildikten sonra yuvarlak, oval, silindirik, küre vb. biçimlere sokulmasıyla hazırlanan hamur kıvamında bir ilaç biçimi, pil, pilul. İlaç. Pil. Gıcık kimse. Hapa dönüştürmek. Hap veya ilaç vermek.

 

Dosages : Doz ayarlama. Azıcık şey. Dozaj.

Draft : Manga. Planlamak. Askere çağırmak. Para çekme. İstismar. Hava akımı. Askere almak. Taslağını çizmek. Tasarlamak. Plan çizmek.

Extent : Boyut. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Uzam. Kapsam. Genişlik. Bir kavram, simge ya da davranışın uzanım alanı ya da oluşturucu öğelerinin tümü. bk. içlem. Uzantı. Saha. Derece.

A little : Biraz. Bir dirhem. Bir miktar. Çat pat. Az buçuk. Azıcık. Az.

Booster shot : Aşı rapeli. Aşı. Ek aşı. Bağışıklık artırıcı aşı. Rapel aşı.

Dosed : Şaraba alkol katmak.

Doorbell : Kapı zili. Zil.

Dose synonyms : recall dose, medicinal drug, indefinite quantity, dosing, body, abdominal ovariectomy, amount, a crochordon, a band, hit, dose of clap, tablet, amounts, tab, booster, a modicum of, a c deformity, deal, a dna, a bar of, draught, abdominal distention, abattoir, feck, bodying, a c syndrom, a amplitude mod, lozenge, medication, dollops, doses, doorbells, bit.

Dose zıt anlamlı kelimeler, Dose kelime anlamı

Bring to : Ayıltmak. Geminin başını rüzgara çevirmek. Gemiyi orsa alabanda etmek. Hayata döndürmek. Yaşama döndürmek. Kendinden geçmiş bilinçsiz bir insanı kendine getirmek.

Dose ingilizce tanımı, definition of Dose

Dose kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To form into suitable doses. The quantity of medicine given, or prescribed to be taken, at one time. To proportion properly (a medicine), with reference to the patient or the disease.