Dozdozluk nedir, Dozdozluk ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Kabadayılık.

Dozdozluk anlamı, tanımı

Dozdoz : Kibirli, gururlu kişi. Muhtaç durumda olduğu halde kabadayılık yapan kişi. Kiraz kurdu

Kabadayılık : Kabadayı olma durumu. Kabadayıca davranış.

Kabadayı : Kendine özgü namus kurallarını esas alıp toplum kurallarının dışına çıkarak zorbalık yapan kimse. Bir şeyin en iyisi, başta geleni. Yürekli.

Kaba : Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı. Taneleri iri. Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer. Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü. Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse). Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli.

Diğer dillerde Doza bağımlı kinetik anlamı nedir?

İngilizce'de Doza bağımlı kinetik ne demek ? : dose-dependent kinetic