Draft türkçesi Draft nedir

 • Sıkıntı.
 • Plan çizmek.
 • Askere çağırmak.
 • Manga.
 • Müsvedde.
 • Rahatsızlık.
 • Para çekme.
 • Cereyan.
 • Bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır.
 • Poliçe.
 • Bir alacaklının borçlusuna hitap ederek borcunu ödemesi için yazı ile gönderdiği ödeme emri.
 • Çekiş.
 • Müsveddesini hazırlamak.
 • Planlamak.
 • Askere almak.
 • Taslak.
 • İstismar.
 • Çekme.
 • Tasarı.
 • Ödeme emri.
 • Tasarı hazırlamak.
 • Taslağını çizmek.
 • Askerlik.
 • Hava akımı.
 • Tasarlamak.

Draft ile ilgili cümleler

English: Thank you for the draft of the Agreement.
Turkish: Sözleşme taslağı için sana teşekkür ederim.

English: Your first draft was fine.
Turkish: İlk taslağın iyiydi.

English: Ali is a draft dodger.
Turkish: Ali bir asker kaçağı.

English: Negotiators have agreed on two draft texts, but there are still many areas of disagreement.
Turkish: Arabulucular iki taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı, ama hala anlaşma sağlanamayan birçok konu var.

English: Ali is reading my first draft right now.
Turkish: Ali şimdi ilk taslağımı okuyor.

Draft ingilizcede ne demek, Draft nerede nasıl kullanılır?

Draft acceptance : Poliçenin kabulü. Poliçe kabulü.

Draft acceptor : Poliçe muhatabı. Poliçenin muhatabı.

Draft agreement : Mukavele taslağı. Antlaşma taslağı. Sözleşme taslağı. Anlaşma taslağı.

 

Draft animal : Çeki hayvanı. Ağır yükler çekmek için kullanılan hayvan (at öküz vs). Koşum hayvanı.

Draft at sight : Görüldüğünde ödenecek poliçe.

Draft document : Taslak belge. Evrak düzenlemek.

Draft bill : Kanun layihası. Kanun taslağı.

Draft copy : Taslak kopya.

Draft card : Askerlik celp kağıdı.

Draft discount : Poliçe ıskontosu.

İngilizce Draft Türkçe anlamı, Draft eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Draft ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Adversity : Üzgü. Güçlük. Terslik. Şanssızlık. Sıkıntılı bir durum. Zorluk. Zıtlık. Düşkünlük. Sıkıntılı süreç.

Payment order : Ödeme talimatı. Tediye emri.

Balls ache : Baş belası. Kıç ağrısı. Taşak ağrısı. Boyun ağrısı. Rahatsızlık veren kimse veya şey (argo terim).

Tenor : Eğilim. Genel anlam. Tenor. Anlam. En tiz erkek sesi. Asıl suret. Aslının aynı nüsha. En tiz erkek sesi (tenor). Gidişat.

Draws : Cazibe. İlgi çekici şey. Çekim. Çekiliş. Berabere biten oyun. Yem. Kura. Ağızdan laf almak için söylenen söz.

Blueprinting : Dizayn etmek. Karalamak. Motorun şartnamelere tam uygun olarak sökülmesi ve montajı. Tasarlama.

Enlisting : Kaydetme. Yardımını temin etme. Sağlamak (destek). Askere alma. Kayırmak. Asker olmak. Askere kaydetmek. Bir işe atılma. Gönüllü yazılmak.

Boredoms : Bıkkınlık. İlinti. Can sıkıntısı. Afakan. Usanç. Bun. Gına.

Recruit : İyileştirmek. İşe almak. Asker toplamak. Silah altına almak. Yardımcı olmak. Adam toplamak. İyileşmek. Yardım etmek. Sağlığı iyileşmek.

Designment : Plan. Planlama. Tasarım. Proje. Tasarlama.

Draft synonyms : muster in, diagrams, order of payment, exploitations, manuscript, draw, proformas, tenors, anxieties, conspectus, draught, electricity, enlists, mess deck, blueprint, section, circulations, draughting, withdrawal, discomforts, arm, tractive, bill of exchange, abducts, cogitates, angsts, drafting, rough copy, hitches, adumbrating, garnishment, policy, conscripting.

 

Draft zıt anlamlı kelimeler, Draft kelime anlamı

Discharge : Bir yoğunlaçta biriken elektrik yükünün bir dış devreye verilmesi. bir pilde biriken kimyasal erkenin elektrik erkesine dönüşmesi. Boşalmak. Malı taşıtından dışarı çıkarma. Taburcu olma. Atmak. Taburcu etmek. Akım. Tahliye. Ateşlemek. İbra.

Draft ingilizce tanımı, definition of Draft

Draft kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To delineate. Pertaining to, or used for, drawing or pulling (as vehicles, loads, etc.). Same as Draught. Also, the thing drawn. Same as Draught. The act of drawing. To draw the outline of.