Drivels türkçesi Drivels nedir

Drivels ingilizcede ne demek, Drivels nerede nasıl kullanılır?

Drivel : Saçmalık. Sapıtmak. Salyası akmak. Saçmalamak. Saçma sapan konuşmak. Burnu akmak. Saçma. Saçma sapan söz. Saçma sapan konuşma.

Driveled : Sapıtmak. Saçma. Saçma sapan konuşmak. Saçma sapan söz. Saçmalık. Saçma sapan konuşma. Salyası akmak. Burnu akmak. Saçmalamak.

Driveler : Saçmalayan kişi. Boş konuşan kimse. Saçmalayan kimse.

Drivelers : Saçmalayan kimse. Saçmalayan kişi. Boş konuşan kimse.

Driveling : Saçma sapan söz. Saçma sapan konuşma. Saçma. Burnu akmak. Salyası akmak. Saçmalık. Saçmalamak. Saçma sapan konuşmak. Sapıtmak.

Drivelled : Saçmalamak. Salyası akmak. Burnu akmak.

Drive a coach and four through : Yeterince büyük. Yeterince yer var.

Drive a nail home : Delil görevi görmek. Kanıt olarak teyit etmek. Doğrulamak. Belgelemek. Sertifikalandırmak.

Drivelling : Saçmalamak. Salyası akmak. Burnu akmak.

Drivellers : Boş konuşan kimse. Saçmalayan kişi. Saçmalayan kimse.

İngilizce Drivels Türkçe anlamı, Drivels eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Drivels ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Speeder : Sürat regülatörü. Aşırı hız yapan sürücü. Hızlandırıcı. Hız yapan sürücü.

Sniveller : Yakınmak. Burnunu çekerek ağlamak. Sümük. Burnunu çekmek. Ağlayıp sızlanma. Burun çekme. Ağlamak. Ağlayıp sızlanan kimse. Sızlanmak.

Bilges : Aptalca konuşma. Zırva. Fıçı karnı. Şişmek. Sintine suyu. Herze. Şiş. Sintine. Karina.

Control : İpli kuklaların iplerinin bağlandığı ve kuklacının denetimi sağladığı artı simgesi biçimindeki çatal. Kontrol etmek. Kontrol altında tutmak. Veri derleme sürecinde güvenirlik ve geçerlik gerekçeleriyle araçların ölçünlenmesi ve değişkenlerin egemenlik altına alınmasına ilişkin gözlem ya da ölçüm önlemlerinin tümü. Kontrolü sağlamak. Değişkenlerin belli değerler arasında kalmasını sağlama işlemi. Kumada etmek. Kontrol. Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi amacı ile bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve değerlendirme süreci. krş. iç denetim, dış denetim. Güdüm.

Turn aside : Rotadan ayrılmak. Bir yana dönmek. Vazgeçirmek. Döndürmek. Yana çevirmek. Saptırmak. Sapmak.

Absurdity : Gülünçlük. Bir dilsel deyiş ya da önermenin mantık ilkelerine ya da çıkarım kurallarına aykırılığı. Saçma olma. Mantıksızlık. Anlamsızlık. Saçma söz. Abeslik.

Baloneys : Palavra. Zırva. Saçma sapan. İpe sapa gelmez şey. Yalan. Hikaye. Bir cins salam.

Operate : Ameliyat yapmak. İdare etmek. Etkilemek. İş görmek. Borsada işlem yapmak. Ameliyat etmek. Spekülasyon yapmak. Çalışmak. Etki etmek. Ameliyat altına almak.

 

Cabman : Taksi haydavcısı. Taksi şoförü. Arabacı. Taksici.

Blithered : Mantıksızca konuşmak. Zırvalamak.

Drivels synonyms : speed demon, tailgater, automobile driver, designated driver, test driver, hack driver, livery driver, race driver, owner driver, kerb crawler, sniveled, apple sauce, babbled, have the snuffles, test drive, drool, biz, honker, absurdities, blathered, blither, balderdash, cabby, baboonish, taxidriver, blague, road hog, moonshine, blethers, dribbles, babbles, ride, drools.

Drivels zıt anlamlı kelimeler, Drivels kelime anlamı

Nondriver : Sürücü olmayan kimse.

Stay in place : Yerinde kalmak.

Walk : Dolaştırmak. Dolaşmak. Yürüyüş. Yürütmek. Yürüyerek gitmek. Üzerinde yürümek. Yürümek. Gezinmek. Gezinti. Yürüyüş yeri.