Droopiness türkçesi Droopiness nedir

Droopiness ingilizcede ne demek, Droopiness nerede nasıl kullanılır?

Drooping : Sarkık. Eğik. Halsiz. Düşük. Dermansız. Solgun. Baygın. Bitkin. (şaka veya cezalandırma amacıyla) kişinin pantolonunu indirme. Baygın (bitki).

Drooping ears : Sarkık kulaklar.

Drooping willow : Salkım söğüt.

Droopingly : Sarkıtarak. Gevşekçe. Bitkince. Düşük bir şekilde. Halsizce. Sarkık bir şekilde. Zayıf bir şekilde. Halsiz halsiz. Düşkün bir şekilde.

Droopier : Daha eğik. Eğik. Daha mahzun. Sarkık. Halsiz. Daha halsiz. Mahzun.

Droopiest : Eğik. En mahzun olanı. En eğik olanı. Mahzun. En halsiz olanı. Sarkık. Halsiz.

Droopily : Mahzunca. Sarkık olarak. Halsiz bir şekilde. Eğik bir halde.

İngilizce Droopiness Türkçe anlamı, Droopiness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Droopiness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Delicacies : Alçakgönüllülük. Leziz lokma. Hassaslık. Nezaket. İncelik. Nefis yiyecek. Duyarlılık.

Haggardness : Kırışıklık. Yabanilik. Yorgunluk.

Somnolence : Uyuşukluk. Somnolenz. Somnolans. Uyku basması. Ağırlık çökmesi. Uyuklama. Ağırlık. Şuur bulanıklığı. Uyku hali.

Incorrectness : Hatalılık. Hatalı olma durumu. Yanlışlık. Yanlışlılık. Doğru olmama durumu.

 

Being broken down : Bozukluk.

Lowness : Matlık. Alçaklık. Aşağılık. Fiyatta ucuzluk. Basıklık. İnginlik. Süflilik.

Addictions : Bağımlılık. Hastalık. İllet. Alışma. Tutku. Tiryakilik. Alışkanlık.

Accidie : Cansızlık. Tembellik. Bıkkınlık. Uyuşukluk. Hissizlik. Kaygısızlık. Hareketsizlik. İlgisizlik.

Infirmness : Moralsizlik. Hastalık. İnişli çıkışlılık. Rahatsızlık. Hasta olma durumu. Kararsızlık. Güçsüzlük.

Floppiness : Gevşeklik. Yumuşaklık.

Droopiness synonyms : oscitance, addiction, exhaustion, boniness, languors, enervation, debilities, jadedness, faintness, goneness, accidies, flaccidity, diathesis, asthenia, bagginess, nosiness, attachment, languor, languorousness, inferiorities, acedia, landfall, effeteness, caducity, enfeeblement, flabbiness, oscitancy, adversity, fanaticism, debility, infirmity, looseness, grogginess.

Droopiness zıt anlamlı kelimeler, Droopiness kelime anlamı

Wakefulness : Uyanık olma durumu. Tetikte olma durumu. Uykusuzluk. Uyanıklık. Teyakkuz. Dikkat. Uykusuz olma durumu.

Smallness : Adilik. Az miktar. Küçüklük. Dar görüşlülük. Basitlik. Önemsizlik. Ufaklık.

Littleness : Dar görüşlülük. Yetersizlik. Küçüklük. Miskinlik. Azlık. Önemsizlik.